Polohové transformace skeletu

Název: Polohové transformace skeletu
Zdrojový dokument: Prokeš, Lubomír. Posmrtné změny a jejich význam při interpretaci pohřebního ritu : (ke vztahu mezi archeologií a forenzními vědami). Vyd. 1. Brno: ÚAM FF MU, 2007, pp. 17-28
Rozsah
17-28
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence