Súčasné kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti

Název: Súčasné kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti
Zdrojový dokument: Nábělková, Mira. Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 89-122
Rozsah
89-122
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence