Súčasné kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti

Source document: Nábělková, Mira. Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 89-122
Extent
89-122
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document