Estetické hodnoty latinskej poézie 16. storočia : (Ján Sambucus, Martin Rakovský a Juraj Koppay)

Název: Estetické hodnoty latinskej poézie 16. storočia : (Ján Sambucus, Martin Rakovský a Juraj Koppay)
Zdrojový dokument: Kákošová, Zuzana. Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. 143-151
Rozsah
143-151
Typ
Článek
Jazyk
slovensky
Note
Štúdia vznikla v rámci grantového projektu VEGA 1/8242/01 Poetika literárnych smerov v slovenskej literatúre od stredoveku po súčasnosť.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence