Summary

Zdrojový dokument: Mlejnek, Ondřej. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 169-171
Rozsah
169-171
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A
Document