Když se řekne žákovská knížka

Název: Když se řekne žákovská knížka
Variantní název:
  • What does a student's record book comprise?
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 1, s. [133]-137
Rozsah
[133]-137
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Viktorová, Ida; Smetáčková, Irena. Žákovské knížky, neviditelná samozřejmost. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 189 s. ISBN 978-80-7290-771-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bendl, S. (2011). Školní kázeň v teorii a praxi. Praha: Triton.

[2] Helus, Z. (1982). Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha: SPN.

[3] Kaščák, O. (2006). Moc školy: O formatívnej sile organizácie. Bratislava: Veda.

[4] Mareš, J. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.

[5] Šeďová, K. (2009). Tiché partnerství: Vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 14(1), 27–52.

[6] Štech, S. (2004). Angažovanost rodičů ve školní socializaci dětí. Pedagogika, 54(4), 374–388.

[7] Švaříček, R. (2009). Narativní a sociální konstrukce profesní identity učitele experta (dizertační práce). Brno: Masarykova univerzita.