Moving libraries to a Web scale

Název: Moving libraries to a Web scale
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. 2, s. 40-50
Rozsah
40-50
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V posledních deseti letech došlo k obrovskému zvýšení internetové konektivity v České i Slovenské republice. Vzhledem k tomuto posunu v oblasti připojení k vysokorychlostnímu internetu je tematika přechodu knihoven do Internetové sféry více než relevantní. Přihlédneme-li navíc k posunu v oblasti počítačové a informační vědy, knihovnám se nabízí velká příležitost ke změně správy sbírek a ke změně způsobu, jak jsou informace přístupny těm, kteří je hledají prostřednictvím Internetu. Tento článek se věnuje právě tomuto novému trendu, jaké možnosti nabízí knihovnám a jak OCLC Cooperative ve spolupráci s členskými knihovnami využívají výhod, které nový trend poskytuje.
The last 10 years has seen a tremendous increase in Internet connectivity for both the Czech Republic and Slovakia. This advance in high-speed connectivity makes the discussion of moving libraries to Web scale quite relevant for librarians in both countries. And the timing coincides with a shift in computing abilities and a shift in the information supply chain to offer libraries an unprecedented opportunity to change how collections are managed and how information is made discoverable and accessible to information seekers on the Web. This paper will examine what these shifts are, what opportunities they afford libraries, and how the OCLC Cooperative is working with member libraries to take full advantage of these shifts.