Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR

Název: Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR
Variantní název:
  • Current state and prospects in the development of centralized catalogue of public sector information in the Czech Republic
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. 2, s. 98-106
Rozsah
98-106
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek po úvodu do problematiky opakovaného využití informací veřejného sektoru popisuje současný stav v oblasti existence katalogů informací veřejného sektoru v Evropské unii a České republice a představuje základní typologií těchto katalogů tak jak ji publikovala Evropská komise. Dále navrhuje možné fáze vývoje projektu jednotného českého katalogu informací veřejného sektoru a v závěru uvádí některé příklady a předpoklady skutečné realizace projektu.
Article introduces the topic of public sector information re-use and decribes current state-of-art in the area of public sector information catalogues in European Union and Czech Republic. It introduces the basic typology of such catalogues, based on the report of European Commission. It suggests possible phases of the project of unified catalogue of public sector information of Czech Republic and finally it shows some examples and conditions for the project's real implementation.
Note
Za článkem na s. 106-107 Minisloupek k problematice článku od Michala Rady.