Roztočte pípy! : v rámci projektu eBooks on Demand

Název: Roztočte pípy! : v rámci projektu eBooks on Demand
Variantní název
Get the taps flowing! (within the eBooks on Demand Project)
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. ProInflow speciál, s. 71-75
Rozsah
71-75
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Příspěvek popisuje soubor činností realizovaných u příležitosti pořádání výstavy historických tisků z oblasti pivovarnictví s názvem Roztočte pípy!, kampaň Dejte starým knihám nový život! a další marketingové aktivity spojené s projektem eBooks on Demand (EOD) v Národní technické knihovně (NTK). V první části je charakterizována nabídka digitalizace historických knih z fondu NTK sponzorům, v druhé části je přiblížena výstava o pivu a jeho vlivu na českou kulturu, dále jsou představeny propagační materiály, které byly součástí výstavy a Dne otevřených dveří se službou EOD.
This paper describes the Roztočte pípy! exhibition of rare prints from the field of brewery, campaign Give old books new life! and other marketing activities connected with the eBooks on Demand (EOD) project in the National Technical Library (NTK). First part of this paper presents NTK's approach to sponsors' digitization. Second part describes the exhibition oriented to the brewing and the influence of beer on Czech culture. Moreover it pictures promotional materials dedicated to the exhibition and EOD Open day.