Gerhard Doerfer (*8.3.1920 – †27.12.2003)

Název: Gerhard Doerfer (*8.3.1920 – †27.12.2003)
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2015, roč. 63, č. 1, s. 84-94
Rozsah
84-94
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Výběr z díla Gerharda Doerfera na s. 86-93.
Příspěvek vznikl v rámci řešení projektů GAČR P406/12/0655 a 15-12215S.
Reference
[1] Doerfer, Gerhard. 1981. The Conditions for proving the genetic relationship of languages. The Bulletin of the International Institute for Linguistic Sciences, Kyoto Sangyo University. Vol. II, No. 4.

[2] Doerfer, Gerhard – Knüppel, Michael. 2004. Etymologisch-Ethnologisches Wörterbuch tungusischer Dialekte (vornehmlich der Mandschurei). Hildesheim – Zürich – New York: Olms Verlag.

[3] Johanson, Lars. 2004. Obituary: Gerhard Doerfer (1920–2003). Turkic Languages. 8, pp. 3–6 [online]. [last acc. 15.2.2015]. Available at: http://www.digizeitschriften.de/download/PPN666048797_0008/LOG_0011.pdf

[4] Knüppel, Michael. 2000. Schriftenverzeichnis Gerhard Doerfer. Göttingen: Pontus.

[5] Knüppel, Michael. 2005. Schriftenverzeichnis Gerhard Doerfer (Corrigenda und Nachträge). Materialia Turcica. Vol. 25, pp. 359-72.

[6] Knüppel, Michael. 2009. Khalaj. In: Encyclopaedia Iranica. Vol. XV, fasc. 6, pp. 364–365 [online]. [last acc. 15.2.2015]. Available at: http://www.iranicaonline.org/articles/khalaj-ii-language

[7] Knüppel, Michael. 2010. Schriftenverzeichnis Gerhard Doerfer (Corrigenda et Addenda II), Zentralasiatische Studien. Vol. 39, pp. 165–170.

[8] Knüppel, Michael. 2010. Turkic languages of Persia: An overview. In: Encyclopaedia Iranica [online]. [last acc. 15.2.2015]. Available at: http://www.iranicaonline.org/articles/turkic-languages-overview

[9] Knüppel, Michael. 2010. Mongols II. Mongolian Loanwords in Persian. In: Encyclopaedia Iranica [online]. [last acc. 15.2.2015]. Available at: http://www.iranicaonline.org/articles/mongols-loanwords

[10] Knüppel, Michael. 2014. Doerfer, Gerhard. In: Encyclopaedia Iranica [online]. [last acc. 15.2.2015]. Available at: http://www.iranicaonline.org/articles/doerfer-gerhard