Reflektivní psaní: pro výzkum, pro výuku, pro rozvoj

Název: Reflektivní psaní: pro výzkum, pro výuku, pro rozvoj
Variantní název:
  • Reflective writing: for research, teaching and development
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 2, s. [151]-156
Rozsah
[151]-156
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Bolton, Gillie. Reflective practice: writing and professional development. 3. ed., reprinted. London: SAGE, 2010. xviii, 279 s. ISBN 978-1-84860-212-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bolton, G. (1999). Therapeutic potential of creative writing: About the book. London: Jessica Kingsley Publishers.

[2] Bolton, G. (2011). Write yourself: Creative writing and personal development. London: Jessica Kingsley Publishers.

[3] Bolton, G., & Rowland, S. (2014). Inspirational writing for academic publication. London: SAGE.

[4] Cunliffe, A. L. (2004). On becoming a critically reflexive practitioner. Journal of Management Education, 28(4), 407–426.

[5] Gray, D. E. (2007). Facilitating management learning: Developing critical reflection through reflective tools. Management Learning, 38(5), 495–517.

[6] Hobbs, V. (2007). Faking it or hating it: Can ref lective practice be forced? Reflective Practice, 8(3), 405–417.

[7] Kolář, J. (2013). Práce s reflexí u lektorů osobnostně sociálního rozvoje. Brno: Masarykova univerzita.

[8] Konopásek, Z. (1999). Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu. Praha: Karolinum.

[9] Nehyba, J. (in press). Reflexe mezi diskurzy: Hledání atributů reflexe pro pedagogickou vědu. Brno: Masarykova univerzita.

[10] Pavlovich, K., Collins, E., & Jones, G. (2009). Developing students' skills in reflective practice: Design and assessment. Journal of Management Education, 33(1), 37–58.

[11] Rogers, C. (1998). Způsob bytí. Praha: Portál.

[12] Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., & Šalamounová, Z. (2014). On the way to dialogic teaching: Action research as a means to change classroom discourse. Studia paedagogica, 19(4), 9–43.