Studia paedagogica 2015, roč. 20, č. 2

Obrázek
Název čísla
Akce!
Rok
2015
Rok vydání
2015
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Poznámka
  • Editoři čísla: Klára Šeďová, Roman Švaříček
Obor
hidden section Editorial
Page Title
[5]-8 Editorial Šeďová, Klára; Švaříček, Roman | pdficon
Stati – Studies
Page Title
[9]-31 Od teorie k praxi: od plánování dialogického vyučování k jeho reflexi Lehesvuori, Sami; Viiri, Jouni | pdficon
[33]-58 Žákovská participace jako předmět akčního výzkumu Šeďová, Klára; Sedláček, Martin | pdficon
[59]-79 Learning Study : rozvoj školy skrze kolegiální učení učitelů Lundgren, Mats; Kihlstrand, Anne-Maj; Schantz Lundgren, Inger von | pdficon
[81]-103 Proměna vysokoškolské výuky: zkušenost s využitím kooperativních skupin Kasíková, Hana | pdficon
[105]-126 Diverzita žáků: téma pro vedení školy Hloušková, Lenka; Trnková, Kateřina; Lazarová, Bohumíra; Pol, Milan | pdficon
Rozhovor – Interview
Page Title
[127]-133 Akční výzkum je věcí profesní odvahy: rozhovor s Kate Wall Wall, Kate; Švaříček, Roman; Šeďová, Klára | pdficon
Studentské práce – Emerging researchers
Page Title
[135]-150 Bloková výuka nadaných žáků Majcík, Martin | pdficon
Recenze – Review
Page Title
[151]-156 Reflektivní psaní: pro výzkum, pro výuku, pro rozvoj Sucháček, Petr | pdficon