Místo psychologie v Comtově klasifikaci věd

Název: Místo psychologie v Comtově klasifikaci věd
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2014, roč. 15, č. 1, s. [90]-103
Rozsah
[90]-103
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Augustu Comtovi bývá vyčítáno, že nezahrnul psychologii do své klasifikace věd, případně že psychologii redukuje na fyziologii. V tomto článku se pokusím ukázat na některé důvody, jejichž souhra Comta k tomuto kroku vedla. Nejdříve bude třeba projasnit, jaký význam pojem "psychologie" v jeho době měl a jakou výhodu oproti této disciplíně Comte viděl ve frenologii. Poté bude ukázáno, že Comte nebyl nekritickým příznivcem frenologie. Rozhodující dimenzí se ukáže být pojímání vztahu jedince a společnosti. Comtův nábožensky motivovaný anti-individualismus bude ukázán jako příčina jeho odmítání psychologie i frenologie.
Auguste Comte's classification of sciences does not include psychology. Comte is often criticized for this fact, as well as for his reduction of psychology to fysiology. In this article I try to show some of Comte's reasons to treat psychology that way. It will be necessary to clarify the meaning of the term "psychology" used by Comte. Then it shoud be easy to show why he assumed phrenology as an acceptable alternative. Comte, however, was not an uncritical adherent of phrenology. It will be shown that Comte's religious anti-individualism is the cause of his rejecting of psychology and phrenology.
Reference
[1] Braunstein, J.-F., L'invention française du "psychologisme" en 1828. Revue d'histoire des sciences 2/2012.

[2] Broussais, F., De l'irritation et de la folie. Bruxelles: Aug. Wahlen Lib., 1828.

[3] Clauzade, L., Auguste Comte et la naturalisation de l'esprit. Methodos, 2/2002.

[4] Clauzade, L., Auguste Comte et Stuart Mill. Les enjeux de la psychologie. Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 1/ 2003, č. 8.

[5] Comte, A., Catéchisme positiviste. Paris: Carilian-Goeury, 1852.

[6] Comte, A., Cours de philosophie positive. T. 1. Paris: Rouen frères, 1830.

[7] Comte, A., Cours de philosophie positive. T. 6. Paris: Société positiviste, 1894.

[8] Comte, A., Discours sur l'esprit positif. Paris: Libraire Schleicher frères, 1909.

[9] Comte, A., Système de politique positive, T. 1. Paris: Dunot, 1880.

[10] Comte, A., Système de politique positive, T. 2. Paris: Carilian-Goeury, 1852.

[11] Comte, A., Système de politique positive, T. 3. Paris: Carilian-Goeury, 1853.

[12] Comte, A., Système de politique positive, T. 4. Paris: Carilian-Goeury, 1854.

[13] Čapek, K., Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Československý spisovatel, 1990.

[14] Destutt de Tracy, A., Mémoire sur le faculté de penser. In: Mémoires de L'Institut national des sciences et arts, pour l'an IV de la République. Sciences morales et politiques, T. 1. Paris: Baudouin, 1798.

[15] Durdík, J., Architektonika věd. In: týž, Rozpravy filosofické. Praha: I.L. Kober, 1876.

[16] Fajfr, F., Masaryk a Comte. Kdyně: Okresní sbor osvětový, 1925.

[17] Krejčí, F., Základy psychologie. Praha: Dědictví Komenského 1902.

[18] Krejčí, F., Glosy k nynější filosofii u nás. Česká mysl, 1913.

[19] Krejčí, F., Základy vědeckého systému psychologie. Praha: Česká akademie věd a umění, 1929.

[20] Krejčí, F., Filosofie posledních let před válkou. Praha: Jan Laichter, 1930.

[21] Kusch M., Psychological Knowledge. A Social History and Philosophy. London, New York: Routledge, 1999.

[22] Masaryk, T. G., Rukověť sociologie. Naše doba, 1901.

[23] Masaryk, T. G., Základové konkrétné logiky. Praha: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka, 2001.

[24] Masaryk, T. G., Pokus o konkrétní logiku. Praha: Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka, 2001.

[25] Mikš, J., Věda a filosofie se stanoviska positivismu. Osvěta, 1876.

[26] Milhaud, G., Le positivisme et le progrès de l'esprit: Études critiques sur Auguste Comte. Paris: Félix Alcan, 1902.

[27] Mill, J. S., Auguste Comte and Positivism. London: Kegan Paul, 1891.

[28] Nicolas, S., Histoire de la philosophie en France au XIXe siècle. Naissance de la psychologie spiritualiste (1789 – 1830). Paris: L'Harmattan, 2007.

[29] Petit, A., Quelle place pour la psychologie dans le positivisme? Revue de Synthèse, 3-4/ 1994. | DOI 10.1007/BF03181251

[30] Pickering, M., Auguste Comte. An Intellectual Biography, Volume 1. Cabbridge: Cambridge University Press, 1993.

[31] Stewart, D., Esquisses de philosophie morale. Paris: A. Johanneau, 1841.

[32] Tvrdý, J., Vývoj filosofického myšlení evropského. Brno: Vlastním nákladem, 1923.

[33] Tvrdý, J., Vlivy positivistické a Brentanovy na Masarykovy myšlenky o dějinách filosofie. In: Masarykův sborník, 1924-1925.