Pro-Fil

Název: Pro-Fil
ISSN
1212-9097 (online)
Variantní název
Pro-Fil: internetový časopis pro filosofii
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2000-dosud
Ústav FF MU
Obor
Popis
Pro-Fil, ISSN 1212-9097, je odborný recenzovaný elektronický časopis, který publikuje příspěvky z oblasti filozofie. Časopis vychází od r. 2000 dvakrát ročně. Vydává jej Katedra filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Pro-Fil, ISSN 1212-9097, is a peer-reviewed electronic journal that publishes articles in the field of philosophy. The journal is issued twice a year, since 2000. Pro-Fil is published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (Czech Republic).
Ročníky, čísla
2022 (Ročník 23)
1 2
2021 (Ročník 22)
2020 (Ročník 21)
2019 (Ročník 20)
1 2
2018 (Ročník 19)
1 2
2017 (Ročník 18)
2016 (Ročník 17)
1 2
2015 (Ročník 16)
1 2
2014 (Ročník 15)
2013 (Ročník 14)
1 2
2012 (Ročník 13)
1 2
2011 (Ročník 12)
1 2
2010 (Ročník 11)
1 2
2009 (Ročník 10)
1 2