Pro-Fil

Image
ISSN
1212-9097 (online)
Variantní název
Pro-Fil: internetový časopis pro filosofii
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2000-dosud
Popis
Pro-Fil, ISSN 1212-9097, je odborný recenzovaný elektronický časopis, který publikuje příspěvky z oblasti filozofie. Časopis vychází od r. 2000 dvakrát ročně. Vydává jej Katedra filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Pro-Fil, ISSN 1212-9097, is a peer-reviewed electronic journal that publishes articles in the field of philosophy. The journal is issued twice a year, since 2000. Pro-Fil is published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (Czech Republic).
Ústav FF MU
Obor
Ročníky, čísla
2021 (Ročník 22)
2020 (Ročník 21)
2019 (Ročník 20)
1 2
2018 (Ročník 19)
1 2
2017 (Ročník 18)
2016 (Ročník 17)
1 2
2015 (Ročník 16)
1 2
2014 (Ročník 15)
2013 (Ročník 14)
1 2
2012 (Ročník 13)
1 2
2011 (Ročník 12)
1 2
2010 (Ročník 11)
1 2
2009 (Ročník 10)
1 2