1

Title: Pro-Fil
Rok: 2011
Ročník: 12
Číslo: 1
Rok vydání
2011
ISSN
1212-9097
Ústav FF MU
Obor
Polemiky – anotace – konference
Title Document
Teorie všeho, filozofie a fyzikaSvobodová, Jana PDF
Leibnizovské motivy v Gödelově ontologickém argumentuSvačinová, Iva PDF
Kritické statě
Title Document
Práva svobodyHoryna, Břetislav PDF
Knihy jako bezdomovciHoryna, Břetislav PDF
Úvod
Title Document
Editorial | [1]
Brázda, Radim
PDF
Statě
Title Document
Estetika jako teorie umělecké kritiky | [2]
Niederle, Rostislav
PDF
Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže | [3]–41
Otisk, Marek
PDF
Genealogie mudrců v renesančním myšlení: Prisca sapientia | [42]–60
Špelda, Daniel
PDF