Pro-Fil 2011, roč. 12, č. 1

Rok
2011
Rok vydání
2011
ISSN
1212-9097
Ústav FF MU
Obor
Polemiky – anotace – konference
Page Title
Teorie všeho, filozofie a fyzika Svobodová, Jana | pdficon
Leibnizovské motivy v Gödelově ontologickém argumentu Svačinová, Iva | pdficon
Kritické statě
Page Title
Práva svobody Horyna, Břetislav | pdficon
Knihy jako bezdomovci Horyna, Břetislav | pdficon
Úvod
Page Title
[1] Editorial Brázda, Radim | pdficon
Statě
Page Title
[2] Estetika jako teorie umělecké kritiky Niederle, Rostislav | pdficon
[3]-41 Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže Otisk, Marek | pdficon
[42]-60 Genealogie mudrců v renesančním myšlení: Prisca sapientia Špelda, Daniel | pdficon