Leibnizovské motivy v Gödelově ontologickém argumentu

Název: Leibnizovské motivy v Gödelově ontologickém argumentu
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2011, roč. 12, č. 1,
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V textu je představen ontologický argument Kurta Gödela, který je porovnán s argumentem G. W. Leibnize. Argumenty jsou srovnány ve třech krocích: 1) pojetí Boha a božích vlastností, 2) pojetí esence a existence božského individua, 3) využití modální logiky.
The paper presents Kurt Gödel's ontological argument and compares it with G. W. Leibniz's argument. These arguments are confronted in three steps: 1) conception of God and God's properties, 2) conception of essence and existence of God-like individual, 3) use of modal logic.