Teorie všeho, filozofie a fyzika

Název: Teorie všeho, filozofie a fyzika
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2011, roč. 12, č. 1,
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tématem článku je hledání teorie všeho. Klade si otázku role filozofie v tomto fyzikálním projektu, potažmo v přírodní vědě vůbec. Na konkrétních problémech se snaží ilustrovat vztah filozofie a fyziky a podpořit tezi o významu filozofie pro vědu.
The article focuses on the research of Theory of Everything. It treats the question of the role of philosophy in this physics project, by extension, in natural science at all. The relation between philosophy and physics is illustrated on some specific problems. The article also argues for the significance of philosophy to science.