1

Title: Pro-Fil
Rok: 2019
Ročník: 20
Číslo: 1
Rok vydání
2019
ISSN
1212-9097 (online)
Ústav FF MU
Obor
Úvod – Editorial
Title Document
Editorial | [1]
Bělohrad, Radim
PDF
Statě – Articles
Title Document
Popperův ahistorismus : případ peloponnéské války | 2–15
Buráň, Jan
PDF
Problém statečnosti v Aristotelově nauce o středu | 16–26
Hloch, Roman
PDF
Hegelovo "vyvrácení" Spinozy aplikované na Marxe | 27–44
Korda, Tomáš
PDF
Etika sociálnych dôsledkov a evolučná ontológia v súčasnom eko-etickom diskurze | 45–64
Pazdera, Martin
PDF
Kritické statě, recenze – Reviews
Title Document
Francis Fukuyama, Identity : the demand for dignity and the politics of resentment | 65–70
Bělohrad, Radim
PDF
Polemiky, anotace, konference – Polemics, Annotations, Conferences
Title Document
Disertační práce žen na univerzitě v Brně do roku 1939 | 71–83
Jastrzembská, Zdeňka
PDF