2

Title: Pro-Fil
Rok: 2018
Ročník: 19
Číslo: 2
Rok vydání
2018
ISSN
1212-9097 (online)
Ústav FF MU
Obor
Úvod – Editorial
Title Document
Editorial | [1]
Bělohrad, Radim
PDF
Statě – Articles
Title Document
An activity whereby the mind regards itself': Spinoza on consciousness | 2–11
Petrufová Joppová, Michaela
PDF
Schützova koncepce sociální intersubjektivity | 12–27
Ďurďovič, Martin
PDF
Hodnota poznania a hodnota porozumenia | 28–39
Nuhlíček, Martin
PDF
Humův vliv na Madisonovu politiku náboženské tolerance | 40–54
Rádková, Adéla
PDF
Polemiky, anotace, konference – Polemics, Annotations, Conferences
Title Document
Filozofové v archivu | 55–66
Brázda, Radim
PDF