Novodobá eugenika: záchrana nebo zkáza lidstva?

Název: Novodobá eugenika: záchrana nebo zkáza lidstva?
Variantní název:
  • Modern eugenics: salvation or destruction of humanity?
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2014, roč. 15, č. Doplňkové číslo, s. [109]-119
Rozsah
[109]-119
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem studie je stručně přiblížit historii eugeniky a zmapovat problematiku novodobé eugeniky, její metodologie a s ní souvisejících technologických, sociálních a bezpečnostních problémů a morálních úskalí. Studie se také snaží rehabilitovat pojem eugenika, který má především kvůli nacistickým zločinům negativní konotaci, a ukázat, že jako vědecký obor má eugenika stále své místo ve vědě. Představeny budou především eugenické metody, jejichž prostřednictvím by bylo možné ochránit lidstvo před vyhynutím, ale které jsou zároveň velice rizikové a k vyhynutí lidstva mohou rovněž přispět. Text se také věnuje nejzávažnějším argumentům příznivců i kritiků novodobé eugeniky.
The aim of the paper is to briefly describe the history of eugenics and to analyze the problems of modern eugenics, its methodology and its associated technological, social and safety problems and moral issues. The paper also seeks to rehabilitate the concept of eugenics, which has mostly negative connotation due to the Nazi crimes, and show, that eugenics still has its place in science. There will be primarily introduced those eugenic methods which may be used to save the humankind from extinction, but which are also highly hazardous and which can also contribute to the extinction of humankind. The text is also focused on the most serious arguments of the supporters and the critics of modern eugenics.