За наставата по македонски јазик како втор (немајчин или странски) во Република Македонија и надвор од неа

Název: За наставата по македонски јазик како втор (немајчин или странски) во Република Македонија и надвор од неа
Variantní název
Makedonský jazyk jako druhý jazyk (nemateřský nebo cizí) v Republice Makedonii i v zahraničí
The teaching of Macedonian as a second language (non-mother tongue or foreign language) in the Republic of Macedonia and abroad
Zdrojový dokument: Aleksova, Gordana. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 189-195
Rozsah
189-195
Typ
Kapitola
Jazyk
makedonsky
Description
Tento příspěvek představuje přehled o stavu výuky makedonského jazyka jako jazykа nemateřskéhо, druhého, cizíhо nebo zděděného v Makedonské republice i v zahraničí. Jedná se o výuku makedonského jazyka na základních a středních školách pro žáky, jejichž mateřským jazykem je albánština, turečtina nebo srbština; o výuku makedonštiny jako cizího nebo zděděného jazyka v zahraničí a o výuku makedonštiny jako cizího jazyka v Makedonské republice.
The article is a review of the teaching of Macedonian as a second language – non-mother tongue or foreign language in the Republic of Macedonia and abroad. It states some facts about the teaching of Macedonian language in the primary and secondary schools, to students whose mother tongue is Albanian, Turkish or Serbian, and are based on the current curriculums and teaching plans, the contents of the appropriate books and my own position on their current and possible realization plans. In the Macedonian linguistic terminology the phrase second language refers to, almost always, the language that is not students' native or to the one that is widely spoken in the social environment. The actual conditions of the teaching of Macedonian language as a foreign are only briefly mentioned.
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence