Studia macedonica II

Obrázek
Přispěvatel
Dorovský, Ivan (Editor)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2015
Rozsah
229 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 435
ISBN
978-80-210-7959-5
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6355549
Anotace
  • Dvacet studií a statí vědeckých pracovníků českých a makedonských vysokých škol a akademických ústavů, které se komplexně na srovnávacím principu věnují česko-makedonským historickým, jazykovým, literárním i etnograficko-folkloristickým otázkám. Problematika česko-makedonských kulturních i politických styků nemohla být před rokem 1991 zkoumána; teprve po vzniku samostatné Makedonské republiky byla na českých univerzitách zavedena výuka makedonského jazyka, literatury a kultury a začaly se objevovat odborné práce, které se týkají jak nejstaršího (cyrilometodějského) období našich vzájemných vztahů, tak i nejnovějšího historického vývoje.
  • Twenty studies and essays written by scholars from Czech and Macedonian universities and other academic institutions which deal comparatively with Czech-Macedonian historical, linguistic, literary, and ethnographic / folklore topics. The problems of Czech-Macedonian cultural and political relations could not be researched before 1991. Only after the foundation of an independent Macedonian state, the Macedonian language, literature, and culture courses were introduced at Czech universities, and first scholar papers on both the oldest (Constantinand-Methodius) history and contemporary era in our mutual relations and their development began to emerge.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
7-10 O makedonistice zevrubně | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
11-14 Makedonský fenomén a česká slavistika | pdf icon Pospíšil, Ivo
Page Chapter number Title
15-16 Културен дијалог меѓу две пријателски земји | pdf icon Stojčeski, Paskal
Page Chapter number Title
17-26 Balkanistika a makedonistika v díle Bohuslava Havránka | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
27-38 Makedonci v díle Jurije Wićaze | pdf icon Derlatka, Tomasz
Page Chapter number Title
39-45 Antonín Frinta a počátky pražské makedonistiky (1884–1979) | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
46-72 Přínos literárního historika Zdeňka Urbana pražské makedonistice | pdf icon Černý, Marcel
Page Chapter number Title
73-81 Примената на јазичните теории од Прашката школа во македонската лингвистика | pdf icon Pandev, Dimitar
Page Chapter number Title
82-90 Životní a ekonomické strategie obyvatel horských regionů v Makedonii | pdf icon Machová, Barbora
Page Chapter number Title
91-103 Makedonské regionální skupiny : problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit | pdf icon Bočková, Helena
Page Chapter number Title
104-108 Makedonský temný vokál v lingvistickém diskurzu | pdf icon Dufková, Kristýna
Page Chapter number Title
109-113 Чешката литература во Република Македонија | pdf icon Delova-Siljanova, Jasminka
Page Chapter number Title
114-119 Франтишек Вацлав Мареш за местото на македонскиот јазик во словенското јазично семејство | pdf icon Crvenkovska, Emiliǰa
Page Chapter number Title
120-126 Бохумил Храбал во Македонија | pdf icon Stojmenska-Elzeser, Sonja
Page Chapter number Title
127-131 Уметничко-симбиотичката стратегија во творештвото на Владимир Мартиновски согледана преку преводите на чешки јазик | pdf icon Taneski, Zvonko
Page Chapter number Title
132-141 Обредно-обичајната лексика на македонскиот јазик (во споредба со српскиот и бугарскиот јазик) | pdf icon Макаријоска, Лилјана
Page Chapter number Title
142-151 Диптихот Доровски низ призмата на една машко-женска поетска енергија | pdf icon Moǰsova-Čepiševska, Vesna
Page Chapter number Title
152-157 Staroslověnské názvy nemocí a jejich protějšky v makedonštině (v porovnání s češtinou) | pdf icon Janyšková, Ilona
Page Chapter number Title
158-163 K vybraným lexikálním grécismům ve staroslověnštině a jejich rozšíření v slovanském areálu (s důrazem na makedonštinu a češtinu) | pdf icon Karlíková, Helena
Page Chapter number Title
164-169 Расказите на Карел Чапек на македонски јазик | pdf icon Kapuševska-Drakulevska, Lidija
Page Chapter number Title
170-179 Конверзиите автор – читател (едно можно читање на есеистиката на Милан Кундера) | pdf icon Ǵorǵieva Dimova, Mariǰa
Page Chapter number Title
180-188 Патувањето и пишувањето во прозните дела на Петра Хулова | pdf icon Martinovski, Vladimir
Page Chapter number Title
189-195 За наставата по македонски јазик како втор (немајчин или странски) во Република Македонија и надвор од неа | pdf icon Aleksova, Gordana
Page Chapter number Title
196-200 Глаголскиот вид во негираните форми на императивот во македонскиот јазик и во чешкиот јазик | pdf icon Karanfilovski, Maksim
Page Chapter number Title
201-206 Категоријата простор во фразеологијата (македонско-руско-чешки паралели) | pdf icon Mirčevska-Boševa, Biljana; Delova-Siljanova, Jasminka
Page Chapter number Title
207-211 Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-руско-српски паралели | pdf icon Tasevska, Roza
Apendix
Page Chapter number Title
212-215 Svědectví o tragické době | pdf icon Dorovský, Ivan
216-220 Slabikář pro makedonské děti v Řecku | pdf icon Dorovský, Ivan
221-225 Oсвојување на реалноста | pdf icon Dorovský, Ivan
226-229 Македонистиката во Брно : (краток преглед) | pdf icon Dorovský, Ivan