Studia macedonica II

Název: Studia macedonica II
Přispěvatel
Dorovský, Ivan (editor)
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2015
Rozsah
229 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 435
ISBN
978-80-210-7959-5
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6355549
Anotace
  • Dvacet studií a statí vědeckých pracovníků českých a makedonských vysokých škol a akademických ústavů, které se komplexně na srovnávacím principu věnují česko-makedonským historickým, jazykovým, literárním i etnograficko-folkloristickým otázkám. Problematika česko-makedonských kulturních i politických styků nemohla být před rokem 1991 zkoumána; teprve po vzniku samostatné Makedonské republiky byla na českých univerzitách zavedena výuka makedonského jazyka, literatury a kultury a začaly se objevovat odborné práce, které se týkají jak nejstaršího (cyrilometodějského) období našich vzájemných vztahů, tak i nejnovějšího historického vývoje.
  • Twenty studies and essays written by scholars from Czech and Macedonian universities and other academic institutions which deal comparatively with Czech-Macedonian historical, linguistic, literary, and ethnographic / folklore topics. The problems of Czech-Macedonian cultural and political relations could not be researched before 1991. Only after the foundation of an independent Macedonian state, the Macedonian language, literature, and culture courses were introduced at Czech universities, and first scholar papers on both the oldest (Constantinand-Methodius) history and contemporary era in our mutual relations and their development began to emerge.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Chapter number Title Custom text
O makedonistice zevrubně | 7–10
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Makedonský fenomén a česká slavistika | 11–14
Pospíšil, Ivo
PDF
Chapter number Title Custom text
Културен дијалог меѓу две пријателски земји | 15–16
Stojčeski, Paskal
PDF
Chapter number Title Custom text
Balkanistika a makedonistika v díle Bohuslava Havránka | 17–26
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Makedonci v díle Jurije Wićaze | 27–38
Derlatka, Tomasz
PDF
Chapter number Title Custom text
Antonín Frinta a počátky pražské makedonistiky (1884–1979) | 39–45
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Přínos literárního historika Zdeňka Urbana pražské makedonistice | 46–72
Černý, Marcel
PDF
Chapter number Title Custom text
Примената на јазичните теории од Прашката школа во македонската лингвистика | 73–81
Pandev, Dimitar
PDF
Chapter number Title Custom text
Životní a ekonomické strategie obyvatel horských regionů v Makedonii | 82–90
Machová, Barbora
PDF
Chapter number Title Custom text
Makedonské regionální skupiny : problémy klasifikace, etnonym a kolektivních identit | 91–103
Bočková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
Makedonský temný vokál v lingvistickém diskurzu | 104–108
Dufková, Kristýna
PDF
Chapter number Title Custom text
Чешката литература во Република Македонија | 109–113
Delova-Siljanova, Jasminka
PDF
Chapter number Title Custom text
Франтишек Вацлав Мареш за местото на македонскиот јазик во словенското јазично семејство | 114–119
Crvenkovska, Emilija
PDF
Chapter number Title Custom text
Бохумил Храбал во Македонија | 120–126
Stojmenska-Elzeser, Sonja
PDF
Chapter number Title Custom text
Уметничко-симбиотичката стратегија во творештвото на Владимир Мартиновски согледана преку преводите на чешки јазик | 127–131
Taneski, Zvonko
PDF
Chapter number Title Custom text
Обредно-обичајната лексика на македонскиот јазик (во споредба со српскиот и бугарскиот јазик) | 132–141
Макаријоска, Лилјана
PDF
Chapter number Title Custom text
Диптихот Доровски низ призмата на една машко-женска поетска енергија | 142–151
Mojsova-Čepiševska, Vesna
PDF
Chapter number Title Custom text
Staroslověnské názvy nemocí a jejich protějšky v makedonštině (v porovnání s češtinou) | 152–157
Janyšková, Ilona
PDF
Chapter number Title Custom text
K vybraným lexikálním grécismům ve staroslověnštině a jejich rozšíření v slovanském areálu (s důrazem na makedonštinu a češtinu) | 158–163
Karlíková, Helena
PDF
Chapter number Title Custom text
Расказите на Карел Чапек на македонски јазик | 164–169
Kapuševska-Drakulevska, Lidija
PDF
Chapter number Title Custom text
Конверзиите автор – читател (едно можно читање на есеистиката на Милан Кундера) | 170–179
Ǵorǵieva Dimova, Marija
PDF
Chapter number Title Custom text
Патувањето и пишувањето во прозните дела на Петра Хулова | 180–188
Martinovski, Vladimir
PDF
Chapter number Title Custom text
За наставата по македонски јазик како втор (немајчин или странски) во Република Македонија и надвор од неа | 189–195
Aleksova, Gordana
PDF
Chapter number Title Custom text
Глаголскиот вид во негираните форми на императивот во македонскиот јазик и во чешкиот јазик | 196–200
Karanfilovski, Maksim
PDF
Chapter number Title Custom text
Категоријата простор во фразеологијата (македонско-руско-чешки паралели) | 201–206
Mirčevska-Boševa, Biljana; Delova-Siljanova, Jasminka
PDF
Chapter number Title Custom text
Предлогот в/во во македонскиот јазик со временско значење и чешко-руско-српски паралели | 207–211
Tasevska, Roza
PDF
Apendix
Chapter number Title Custom text
Svědectví o tragické době | 212–215
Dorovský, Ivan
PDF
Slabikář pro makedonské děti v Řecku | 216–220
Dorovský, Ivan
PDF
Oсвојување на реалноста | 221–225
Dorovský, Ivan
PDF
Македонистиката во Брно : (краток преглед) | 226–229
Dorovský, Ivan
PDF