Глаголскиот вид во негираните форми на императивот во македонскиот јазик и во чешкиот јазик

Název: Глаголскиот вид во негираните форми на императивот во македонскиот јазик и во чешкиот јазик
Transliterovaný název
Glagolskiot vid vo negiranite formi na imperativot vo makedonskiot ǰazik i vo češkiot ǰazik
Variantní název:
  • Slovesný vid v negativních tvarech imperativu v makedonštině a v češtině
Zdrojový dokument: Karanfilovski, Maksim. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 196-200
Rozsah
196-200
Typ
Kapitola
Jazyk
makedonsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
V negativních a imperativních tvarech v textech s významem rada, doporučení nebo upozornění se v makedonštině používá v podstatě nedokonalý vid. Na rozdíl od makeodnštiny se v češtině v různých textech používají oba vidy s tím, že určitou přednost má nedokonavý vid.