Глаголскиот вид во негираните форми на императивот во македонскиот јазик и во чешкиот јазик

Title: Глаголскиот вид во негираните форми на императивот во македонскиот јазик и во чешкиот јазик
Transliterated title
Glagolskiot vid vo negiranite formi na imperativot vo makedonskiot ǰazik i vo češkiot ǰazik
Variant title:
  • Slovesný vid v negativních tvarech imperativu v makedonštině a v češtině
Source document: Karanfilovski, Maksim. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 196-200
Extent
196-200
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
V negativních a imperativních tvarech v textech s významem rada, doporučení nebo upozornění se v makedonštině používá v podstatě nedokonalý vid. Na rozdíl od makeodnštiny se v češtině v různých textech používají oba vidy s tím, že určitou přednost má nedokonavý vid.