The Renaissance of Czech puppetry and the cinema

Název: The Renaissance of Czech puppetry and the cinema
Přispěvatel
Drábek, Pavel (překladatel)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2015, roč. 18, č. 2, s. 135-167
Rozsah
135-167
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article discusses the establishment of Czech puppet theatre as an institutional part of modern society in the early 1900s, at a moment of cultural change, known as the 'Puppetry Renaissance'. Czech puppet theatre changed from a traditional form of folk art to an integral part of Modernism and the Avant-garde; this development took place hand in hand with developments in cinematography, as well as in social institutions and societies. The article demonstrates the ways in which modern Czech puppet theatre defined itself not only in contrast to live actors' theatre, but also as an alternative to the new mass culture form that enjoyed a boom simultaneously with it: the cinema.
Note
This article is published as part of the research grant project Czech Structuralist Thought on Theatre: context and potency, held by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, 2011–2015; funded by the Czech Grant Agency, grant no. GA409/11/1082.
Reference
[1] ALTMAN, Rick. 1992. Cinema as Event. In id. Sound Theory / Sound Practice. New York: Routledge, 1992: 1–14.

[2] ALTMAN, Rick. 2001. Cinema and Popular Song: The Lost Tradition. In Pamela Wojcik and Arthur Knight (eds.). Soundtrack Available: Essays on Film and Popular Music. Durham, N. C: Duke University Press, 2001.

[3] Baden-Badener Kunstler-Marionettentheater [online]. In Staatliche kunstsammlungen Dresden: online collection. Accessed online (13 July 2015) at http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/artists?page=2&id=12807958.

[4] BALME, Christopher. 2008. The Cambridge introduction to Theatre Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

[5] BARTOŠ, Jan. 1921. Divadlo a biograf [The Theatre and the Biograph]. Jeviště [Stage] 2: 12 (24. 3. 1921): 184–5.

[6] BARTOŠ, Jaroslav. 1963. Loutkařská kronika [The Puppetry Chronicles]. Praha: Orbis, 1963.

[7] BISKUPSKI, Łukasz. 2013. Miasto atrakcji: Narodziny kultury masowej na przełomie XIX I XX wieku [The City of Attractions: the Beginning of Mass Culture at the Turn of 19th and 20th centuries]. Warszawa: Narodowe centrum kultury, 2013.

[8] BLECHA, Jaroslav. 2007. Okno do českého loutkářství [Windows to Czech Puppetry]. Brno: Moravské zemské muzeum, 2007.

[9] BLECHA, Jaroslav. 2009. Rodinná loutková divadélka: skromné stánky múz [Family Marionette Stages: The Humble Temples of the Muses]. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009.

[10] ČAPEK, Karel. 2008. A. W. F. Co. Národ 1: 4 (24 May 1917). In Jaroslav Anděl and Petr Szczepanik (eds.). Cinema All the Time: An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908–1939. Praha, Ann Arbor: National Film Archive in cooperation with Michigan Slavic Publications, 2008: 111–5. Michigan Slavic Materials, Vol. 58.

[11] ČAPEK, Karel and Josef ČAPEK. 2008. Biograf. Stopa 1: 19 (4 November 1910): 594–6. In Jaroslav Anděl and Petr Szczepanik (eds.). Cinema All the Time: An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908–1939. Praha, Ann Arbor: National Film Archive in cooperation with Michigan Slavic Publications, 2008: 104–7. Michigan Slavic Materials, Vol. 58.

[12] ČERNÝ, František. 2003. Divadelní život v Jaroměři v letech 1819–1918 [The Theatre Life of Jaroměř 1819–1918]. Praha: Academia, 2003.

[13] ČESAL, Miroslav. 1992. Kapitoly z historie českého loutkového divadla a české školy herectví s loutkou. Amatérská etapa [Chapters from the History of Czech Puppet Theatre and the Czech School of Puppet Acting. The Amateur Phase]. Praha: DAMU, 1992.

[14] ČESKÝ SVAZ PŘÁTEL LOUTKOVÉHO DIVADLA V PRAZE. 1912. Co chceme [What We Want]. Český loutkař [The Czech Puppeteer] 1 (1912): 1: 21.

[15] ČESÁLKOVÁ, Lucie. 2009. Film před tabuli: Idea školního filmu v prvorepublikovém Československu [Blackboard Film: The Idea of School Film in the First Czechoslovak Republic]. An unpublished PhD thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, 2009.

[16] ČESÁLKOVÁ, Lucie and Kateřina SVATOŇOVÁ. 2011. Mezi malbou a šalbou: I/materiální obrazy české modernity [Between Illusion and Delusion: Im/Material Images of Czech Modernity]. Iluminace 23 (2011): 2: 83–101.

[17] DUBSKÁ, Alice. 2004. Dvě století českého loutkářství: vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945 [Two Centuries of Czech Puppetry. The Developments of Czech Puppet Theatre from the Middle of the Eighteenth Century to 1945]. Praha: AMU, 2004.

[18] Eine Renaissance des Puppenspiels. Ostrauer Zeitung 26: 10 (5 March 1914): 11.

[19] FREJKA, Jiří. 1929. Divadlo a film [Theatre and Film]. Narodní osvobození [National Liberation] 6: 218 (10 August 1929): 1–2.

[20] FRYČEK, Václav. 1924. Problémy loutkového divadelnictví [The Problems of Puppet Theatre Practice]. Loutkař [The Puppeteer] 11 (1924): 6.

[21] FUČÍK, Milan. 1917. Praktické problémy českého loutkářství [Practical Problems of Czech Puppetry]. Loutkař [The Puppeteer] 2 (1917): 3–4.

[22] GARNCARZ, Joseph. 1998. Vom Variete zum Kino: Ein Pladoyer fur ein erweitertes Konzept der Intermedialitat. In Jorg Helbig (ed.). Intermedialitat: Theorie und Praxis eines interdisziplinaren Forschungsgebiets. Berlin: Erik Schmidt, 1998: 224–56.

[23] GRUND, Uta. 2002. Zwischen den Kunsten: Edward Gordon Craig und das Bildertheater um 1900. [Between the Arts: Edward Gordon Craig and the Theatre of Images in 1900]. Berlin: Akademie Verlag, 2002.

[24] GUNNING, Tom. 2000. The Cinema of Attraction: Early film, Its Spectator, and Avant-Garde. In Robert Stam and Toby Miller (eds.). Film and Theory: An Anthology, Oxford: Blackwell, 2000.

[25] GUNNING, Tom. 2004. Aesthetics of Astonishment: Early Cinema and the (In)Credulous Spectator. In Philip Simpson, Andrew Utterson and K. J. Shepherdson (eds.). Film Theory: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. London: Routledge, 2004: 78–95.

[26] HOLCNEROVÁ, Petra. 2007. Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895 [The Czechoslavic Ethnographic Exhibition in Prague 1895]. Unpublished Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, 2007.

[27] HRNČÍŘ, František. 1895. Loutkové divadlo [Puppet Theatre]. In Katalog Školského oddělení na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895 [Catalogue of the School Department on the Czechoslovak Ethnographic Exhibition in Prague, 1895]. Praha: Šk. Odb. N.V.Č., 1895.

[28] JAKUBEC, Jan. 1895. Dějiny Národopisné výstavy českoslovanské [A History of the Czechoslavic Ethnographic Exhibition]. In Národopisná výstava českoslovanská [The Czechoslavic Ethnographic Exhibition] Praha: Otto, 1895. Available online (13 July 2015) at http://www.nulk.cz/ek-Obsah/narvystava/index.htm.

[29] JECH, František. 1919. Proslov o vzniku loutkového divadla [A Lecture on the Origin of Puppet Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] 3 (1919): 9: 98–9.

[30] JIRÁSKOVÁ, Marie and Petr JIRÁSEK. 2014. The Puppet and the Modern. Transl. by Magdalena and Lawrence Wells. Praha: Arbor Vitae, 2014.

[31] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2011. Liberating the Theater. In Petr Bílek, Josef Vojvodík and Jan Wiendl. A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908–1958. Praha: FF UK/Togga, 2011: 251–62.

[32] JURKOWSKI, Henryk. 2004. Metamorfózy babkového divadla v 20. storočí [The Metamorphoses of Puppet Theatre in the Twentieth Century]. Bratislava: Divadelny ustav, 2004.

[33] KARÁSEK, Jiří, ze Lvovic. 1907. Sen o říši krásy [A Dream of the Empire of Beauty]. Praha: K. Neumannova, 1907.

[34] Karel Štapfer. 2014. In Národní divadlo: Soupis repertoáru od roku 1883. Accessed online (13 July 2015) at http://archiv.narodni-divadlo.cz/default.aspx?jz=cs&dk=Umelec.aspx&ju=3798&sz=0&abc=S&pn=356affcc-f301–3000–85ff-c11223344aaa.

[35] Kinematograf. Scéna [Scene] 1 (1913): 5: 162.

[36] KIESWETTEROVÁ, Hana. 1918. Loutkové divadlo Dámského odboru českých feriálních osad v Plzni [The Puppet Theatre of the Ladies Union of the Czech Holiday Resorts in Pilsen]. Loutkař [The Puppeteer] 3 (1918): 3: 69.

[37] KLIKA, Čeněk. 1920. Něco o hudbě na loutkovém divadle [Something on the Music of Puppet Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] 4 (1920): 5–6: 59–60.

[38] KLÍMA, Jakub. 2010. Krčemný biograf. Raná filmová kultura v Brně v letech 1896–1912 [Tavern Cinema. Early Film Culture in Brno in 1896–1912]. Unpublished Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Arts, 2010.

[39] KLIMEŠ, Ivan. 1998. Majitelé kin a rakouská statni správa 1912–1918 [Cinema Owners and the Austrian State Executive 1912–1918]. Iluminace 1998: 3: 171–8.

[40] KLIMEŠ, Ivan. 2002a. Kinematograf, rakouský stát a české země 1895–1912. Část první [The Cinematograph, the Austrian State and the Czech Lands 1895–1912. Part 1]. Iluminace, 2002: 1: 73–88.

[41] KLIMEŠ, Ivan. 2002b. Kinematograf, rakouský stát a české země 1895–1912. Část druhá [The Cinematograph, the Austrian State and the Czech Lands 1895–1912. Part 2]. Iluminace 2002: 2: 45–64.

[42] KLIMEŠ, Ivan. 2013. Děti v brlohu: Boj o kinematograf – boj o dítě [Children in a Shed: The Fight for the Cinematograph – the Fight for the Child]. In In Ivan Klimeš (ed.). Kinematograf! Věnec studií o raném filmu [The Kinematograph! A Laurel of Studies on Early Film]. Praha: CASABLANCA, Národní filmový archiv, 2013: 128–67.

[43] KOPENEC, Josef. 1917. Několik světelných efektů na loutkovém divadle [Several Light Effects for the Puppet Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] 1 (1917): 9: 133–6.

[44] KOTTE, Andreas. 2010. Divadelní věda: Úvod [Theatre Studies: an Introduction 2005]. Transl. by Jana Slouková. Praha: KANT, 2010.

[45] KRATOCHVÍL, Matěj. 2013. Hudba z objektivního stroje: Lidová hudba a fonograf [Music from the Objective Machine: Folk Music and the Phonograph]. In Člověk a stroj v české kultuře 19. Století [Man and Machine in the 19th-century Czech Culture]. Praha: Academia, 2013: 262–9.

[46] LACCASE, Germain. 2006. The Lecturer and the Attraction. In Wanda Strauven (ed.). Cinema of Attraction Reloaded. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

[47] LANGER, František. 2008. Stále kinema [Cinema All the Time]. Lidové noviny [People's News] 21: 234 (27. 8. 1913): 1–2. In Jaroslav Anděl and Petr Szczepanik (eds.). Cinema All the Time: An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908–1939. Ann Arbor: National Film Archive in cooperation with Michigan Slavic Publications, 2008: 92–7. Michigan Slavic Materials, Vol. 58.

[48] LOIPERDINGER, Martin and Andrea HALLER. 2011. Stimulating the Audience: Early Cinema's Short Film Programme Format 1906–1912. In Martin Loiperdinger (ed.). Early Cinema Toady: Programming a Live Performance. KINtop Studies in Early Cinema – Volume 1. Herts: John Libbey Publishing, 2011: 7–21.

[49] MAHEN, Jiří. 1987. Režisérův zápisník [A Stage Director's Diary; 1923]. 2nd edition. Praha, 1945. In František Sokol (ed.) Svět loutkového divadla [The World of Puppet Theatre]. Praha: Albatros, 1987: 21–3. Extract.

[50] MALÍK, Jan. 1933. Kruhový horizont v konstruktivním vývoji naši scény [The Circular Backdrop in the Constructive Development of Our Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] 19 (1933/34): 7: 104–6.

[51] MALÍK, Jan. 1977. Snahy o renesanci českého divadla [Attempts at the Renaissance of Czech Theatre]. In František Černý and Ljuba Klosová. Dějiny českého divadla [History of the Czech Theatre]. III. Svazek. Praha: Academia, 1977: 505–25.

[52] MALÍK, Jan. 2004. Osvobozené loutky: hrst teoretických úvah [Liberated Puppets: A Handful of Theoretical Essays]. Česká osvěta [Czech Education] (1932/1933): 97–8, 145–7. In Nina Malíková (ed.). Jan MALÍK: Osobnost a tvůrce [Jan MALÍK: Person and Artist]. Praha: Sdružení pro vydávaní časopisu Loutkař, 2004.

[53] MATĚJKA, Ivan. 2013. Umělecká beseda působí rovných 150 let [The Art Hall has been active for 150 years]. [online]. Literární noviny (13 July 2015). Accessed online (10 Feb 2015) at http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/13785-umlecka-beseda-psobi-rovnych-150-let.

[54] MATHESIUS, Vilém. 1917. Shakespeare na loutkovém divadle [Shakespeare in the Puppet Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] 2: 1 (25 Oct 1917): 6–7.

[55] MATYS, Rudolf. 2015. Několik řádků o historii Umělecké besedy [A few lines on the history of the Art Hall]. [online]. In Umělecká beseda. Accessed online (13 July 2015) at http://www.umeleckabeseda.cz/umelecka-beseda/historie.

[56] MAYERHOFER, Josef (hrsg.). Richard Teschner. Biblos-Schriften Bd. 54. Wien: Osterreichische Nationalbibliothek, 1070.

[57] Memorandum Umělecké loutkové scény Ministerstvu školství a národní osvěty. [Memorandum of the Ministry of Education regarding Artistic Puppet Theater]. Loutkař [The Puppeteer] 5: 8 (15 April 1921): 104–5.

[58] MUSSER, Charles. 2005. Illustrated Lectures. In Richard Abel (ed.). Encyclopedia of Early Cinema. London/New York: Routledge, 2005.

[59] MUSSER, Charles. 2006. A Cinema of Contemplation, a Cinema of Discernment: Spectatorship, Intertextuality and Attraction in the 1890s. In Wanda Strauven (ed.). Cinema of Attraction Reloaded. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

[60] NORA, Pierre. 1989. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire Representations 26 (Spring 1989): 7–24. | DOI 10.1525/rep.1989.26.1.99p0274v

[61] NOVÁK, Ladislav. 1905. Loutkové divadlo [Puppet Theatre]. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, 1905.

[62] PARGAČ, Jan et al. 1996. Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská [The Myth of the Czech Nation and the Czechoslavic Ethnographic Exhibition]. Praha: Litera Bohemica, 1996.

[63] PAVIS, Patrice. 1992. Theatre and the media: specificity and interference [1987]. In Patrice Pavis (ed.) Theatre at the Crossroads of Culture. Transl. by Loren Kruger. London/New York: Routledge, 1992: 99–135.

[64] PROCHÁZKA, Antonín. 1919. Technické zařízeni loutkového divadla profesora Aichera v Solnohradě [The Technical Equipment Professor Aicher's Puppet Theatre in Salzburg]. Loutkař [The Puppeteer] 3 (1919): 1: 20.

[65] PURKRÁBEK, R. 1919. Mělnické gymnasijní divadélko [The Mělník Grammar School's Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] 3 (1919): 9: 100.

[66] RILLA, Paul. 1917. Das Puppenspiel. Das literarische Echo 19: 14 (15 April 1917): 859–61.

[67] RYDLO, Bedřich. 1917. Divadélko ve škole, v lazaretu a zase ve škole [Theatre in the School, in the Field Hospital and in the School Again]. Loutkař [The Puppeteer] 1: 9 (5 September 1917).

[68] SALOMON, Matthew. 2008. Fairground Illusions and the Magic of Melies. In Martin Loiperdinger (ed.) Travelling Cinema in Europe. KINtop Schriften 10. Frankfurt am Main: Stroemfeld, 2008: 35–46.

[69] SAYER, Derek. 2000. The Coasts of Bohemia: A Czech History. Princeton: Princeton University Press, 2000.

[70] SERBACH. 1930. Prof. Anton Aicher. In Anton Aicher. Zvláštní otisk [Anton Aicher: Special Imprint]. Loutkař [The Puppeteer] 12 (1929–1930): 8: 1–2.

[71] SHAW, Bernard. 1920. Shaw – o loutkových divadlech [Shaw on Puppet Theatres]. Loutkař [The Puppeteer] 5: 1 (3 September 1920): 4.

[72] SHAW, George Bernard. 1913. Puppets and Actors. Nash's Magazine 8: 5 (Aug. 1913): X.

[73] SCHLEMMER, Oskar. 1925. Člověk a umělecká figura. Překlad úryvků z německého originálu Artuš Černík [The Human and the Artistic Figure. A translation of extracts from the German original by Artuš Černik]. Pasmo 1 (1925): 1: 57.

[74] SCHLEMMER, Oskar. 1961. Mench und Kunstfigur. In Oskar Schlemmer (ed.). Die Buhne im Bauhaus. Munchen: Albert Langen, 1925: 7–24. In Theater of Bauhaus. John Hopkins Baltimore – London: University Press, 1961: 17–48.

[75] SCHWEIGSTILL, Bohumil. 1912. Skioptikon, biograf a marionetty: něco z vlastní zkušenosti [The Skioptikon, the Biography and Marionettes: a Bit of an Experience]. Česky loutkař [The Czech Puppeteer] 1 (1912): 3–4: 85–6.

[76] SIBLÍK, Emanuel. 1918. Kinematograf, loutky a tanec [The Cinematograph, the Puppets and Dance]. Loutkař 3 (1918): 1: 4.

[77] SOJKA, Václav. 1925. K problémům loutkového divadla dnes [On Today's Problems of the Puppet Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] 8 (1925): 7–8.

[78] SRNEC, Antonín. 1933. Osvětlování loutkového divadla T. J. Sokol v Praze VIII. – Libni [Lighting the Puppet Theatre of the Sokol Union in Prague VIII Libeň]. Loutkař [The Puppeteer] 19 (1933/34): 7: 107–11.

[79] SVATOŇOVÁ, Kateřina. 2013. Mediální variety české modernity [Media Varieties of Czech Modernity]. In Člověk a stroj v české kultuře 19. století [Man and Machine in the 19th-century Czech Culture]. Praha: Academia, 2013: 270–83.

[80] SYMONS, Arthur. 1912. Apologie loutek [An Apology for Puppets]. Z anglického originálu přeložila Maryša Bošáčkova [Transl. from the English original by Maryša Bošáčkova].

[81] [Šárecká]. Český loutkař [The Czech Puppeteer] 2 (1912): 1: 3–4.

[82] ŠÁRECKÁ BOŠÁČKOVÁ, Maryša. 1917. Kino či loutkové divadlo? [The Cinema, or the Puppet Theatre?]. Loutkař [The Puppeteer] 2: 1 (25 October 1917): 2–3.

[83] THOMAYER, František Josef. 1896. Čeští komedianti [Czech Comedians]. Přiroda a lide [Nature and People], 1896.

[84] TILLE, Václav. Kinema. 2008. Novina 1: 21 (6 November 1908): 647–51; 1: 22 (13 November 1908): 689–93; 1: 23 (20 November 1908): 716–20. In Jaroslav Anděl and Petr Szczepanik (eds.). Cinema All the Time: An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908–1939. Praha, Ann Arbor: National Film Archive in cooperation with Michigan Slavic Publications, 2008. 71–91. Michigan Slavic Materials, Vol. 58.

[85] Umělecká loutková scéna. [The Puppet Art Scene]. Loutkař [The Puppeteer] 4 (1920): 3–4: 31.

[86] URICCHIO, William. 2005. Storage, Simultanieity, and the Media Technologies of Modernity. In John Fullerton and Jan Olsson (eds.). Allegories of Communication: Intermedial concerns from cinema to the digital. John Libbey Publishing, 2005: Stockholm Studies in Cinema.

[87] VERNER, Miroslav. 1917. Světelné obrázky na loutkovém divadle [Luminous Images in the Puppet Theatre]. Loutkař [The Puppeteer] 1 (1917): 9.

[88] VESELÝ, Jindřich. 1913. Bramborové divadlo: jeho historie, prakticky návod a hry [Potato Theatre: Its History, a Practical Guide and Plays]. Edice Umělecké snahy [Artistic Efforts Series]. Praha: Anna Hlavatá, 1913.

[89] VESELÝ, Jindřich. 1912. O vlasti, vzniku a rozvoji loutek vůbec a o loutkářství českém zvlášť [On the Homeland, the Origin and Development of the Puppets Generally and on Czech Puppetry in Particular]. Rokycany: Kuratorium měst. musea, 1912.

[90] VESELÝ, Jindřich. 1914. O významu loutkového divadla vůbec a proti kinematografům zvlášť [On the Significance of the Puppet Theatre Generally and Against the Cinematographs in Particular]. Praha, 1914.

[91] VESELÝ, Jindřich. 1915a. Přednáška o významu loutkového divadla s obrázky všech Alešových loutek [A Lecture on the Significance of the Puppet Theatre with the Pictures of All of Aleš's Puppets]. 2nd enlarged edition. Praha: E Šolc, [1915?].

[92] [VESELÝ, Jindřich]. 1915b. Zařízení většího loutkového divadla [The Equipment of a Larger Puppet Theatre]. In Jindřich VESELÝ (ed.). Přiručka českeho loutkaře [Handbook of a Czech Puppeteer]. Praha: A. Hlavata, [1915].

[93] VESELÝ, Jindřich 1918. Varietní a proměnlivé loutky našich loutkařů [The Variety and Transformable Puppets of our Puppeteers]. Loutkař [The Puppeteer] 3 (1918): 1: 11–2.

[94] VESELÝ, Jindřich. 1919. První samostatná budova loutkového divadla v Praze [The First Independent Puppet Theatre House in Prague]. Loutkař [The Puppeteer] 4 (1919): 3–4.

[95] VESELÝ, Jindřich. 1987. Od pravlasti loutek k českému loutkářství. Výroční zprava c. k. České statní reálky na Královských Vinohradech [From the Cradle of the Puppet to Czech Puppetry. An annual report of the Czech State Real School in Kralovske Vinohrady]. Praha: 1910. In František Sokol (ed.). Svět loutkoveho divadla [The World of Puppet Theatre]. Praha: Albatros, 1987.

[96] VŠETIČKA, František. 1998. Loutka a loutky [The Puppet and Puppets]. Opera Slavica 8 (1998): 1: 42–4.

[97] WIEDEMANN, Hynek. 1919. Alšovo divadélko na vandru na Těšínsku [Aleš's Theatre on Tour in the Těšin Region]. Loutkař [The Puppeteer] 4: 3–4 (1919): 56.

[98] WYMETAL, Wilhelm. 1911. Vom grosen Hofburg – und vom kleinen Marionettentheater. Tagesbote aus Mahren und Schlesien 61: 153 (1 April 1911): 19.

[99] ZÁHOŘ, M. [ZÁHOŘOVA-NĚMCOVÁ, Marie]. Pražské osobnosti jako pimprlata [Prague Personalities as Pimperles]. Česky loutkař [The Czech Puppeteer] 1 (1911): 8–10.

[100] ZAKREJS, Vladimír. 1913. Vzkříšení loutkového divadla [The Resurrection of the Puppet Theatre]. Český loutkař [The Czech Puppeteer] 2 (27 June 1913): 132–4.

[101] ZICH, Otakar. 1923. Loutkové divadlo [Puppet Theatre]. Drobné uměni – výtvarné snahy [Small Art – Fine Arts Efforts] 4 (1923): 7–9, 56–60, 140–3.