2

Title: Theatralia
Rok: 2015
Ročník: 18
Číslo: 2
Název čísla
Czech puppet theatre in global contexts
Rok vydání
2015
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
ISBN
978-80-210-7952-6
Poznámka
  • Edited by Christian M. Billing and Pavel Drábek
  • Podzimní číslo časopisu Theatralia (ročník 18, 2015, číslo 2) je tematicky věnováno českému loutkovému divadlu ve světovém kontextu (Czech Puppet Theatre in Global Contexts). Autoři se ve svých příspěvcích věnují tradicím loutkového divadla u nás (manželé Jiráskovi o loutkovém divadle přelomu 19. a 20. století a Jaroslav Blecha o loutkách rodiny Flachsů), významným umělcům (Pavel Jirásek o Josefu Skupovi), vztahu loutkového divadla a rané kinematografie (Martin Bernátek o loutkové renesanci a filmu), dramaturgii a podobám současného českého loutkářství (Kateřina Lešková Dolenská, Nina Malíková a Katarzyna Lech) i vlivu loutkového divadla na český animovaný film (Dan North o Jiřím Bártovi, Janu Švankmajerovi a Janu Svěrákovi, a Georgia Chryssouli o Janu Švankmajerovi). Číslo dále obsahuje příspěvky o mezinárodním dosahu českého loutkářství (Joseph Brandesky o výstavě a inscenaci v Ohiu a Agnès Novak a Dušan Petráň o jejich divadelní společnosti Yorickovy marionety, činné v USA a Francii) a soupis významných loutkářských výstav od roku 1989 (Martina Pecková Černá). Součástí časopisu jsou tematické knižní recenze (převážně o loutkách a spřízněných oborech) a také prvně publikovaný překlad studie O. Zicha o českém loutkovém divadle z roku 1923. Editory čísla jsou Christian M. Billing a Pavel Drábek z Univerzity v Hullu (Velká Británie).
  • The autumn issue of the journal Theatralia (volume 18, 2015, issue 2) is a themed English volume entitled Czech Puppet Theatre in Global Contexts. The individual contributions address traditional Czech theatre (Marie and Pavel Jirásek on late 19th and early 20th century puppet theatre, and Jaroslav Blecha on the marionettes of the Flachs family), leading puppetry artists (Pavel Jirásek on Josef Skupa), the relation between puppetry and early cinema (Martin Bernátek on the Puppetry Renaissance and the film), the dramaturgy and present-day forms of Czech puppet theatre (Kateřina Lešková Dolenská, Nina Malíková, and Katarzyna Lech), as well as the influence of puppet theatre on Czech animated film (Dan North on Jiří Bárta, Jan Švankmajer, and Jan Svěrák, and Georgia Chryssouli on Jan Švankmajer). The volume also contains essays on the international impact of Czech puppetry (Joseph Brandesky on the exhibition and theatre production in Ohio, USA, and Agnès Novak a Dušan Petráň on their theatre company Yorick's Marionettes, active in the USA and France), and a list of significant exhibitions of puppetry since 1989 (Martina Pecková Černá). The volume also contains a section of themed book reviews (predominantly on puppets and related disciplines) and a translation of Otakar Zich's seminal essay on puppet theatre from 1923; this is the first publication in English. The special issue was edited by Christian M. Billing and Pavel Drábek of the University of Hull (UK).
  • This volume is published as part of the research grant project Czech Structuralist Thought on Theatre: context and potency, held by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, 2011–2015; funded by the Czech Grant Agency, grant no. GA409/11/1082.
Introduction
Title Document
Czech puppet theatre in global contexts: roots, theories and encounters | 5–31
Billing, Christian M.; Drábek, Pavel
PDF
Yorick
Title Document
The enigmatic puppets of important Czech marionettists, the Flachs | 35–69
Blecha, Jaroslav
PDF
Puppet cabaret: visual idioms, performance technologies and the poetics of Czech special puppets in a European context 1850–1950 : (from artistic automata through trick and variety puppets, to puppet cabaret and variety show clowns and acrobats) | 70–134
Jirásková, Marie; Jirásek, Pavel
PDF
The Renaissance of Czech puppetry and the cinema | 135–167
Bernátek, Martin
PDF
Josef Skupa: the birth of a modern artist | 168–230
Jirásek, Pavel
PDF
Czech puppet theatre dramaturgy as a specific phenomenon | 231–276
Lešková Dolenská, Kateřina
PDF
Puppets, dogs, and vegetarian angels: ecocriticism in Jakub Krofta's Polish productions | 277–302
Lech, Kasia
PDF
Surreally human: Jan Švankmajer's world of self-destructive puppets | 303–328
Chryssouli, Georgia
PDF
Forgotten toyhood | 329–346
North, Dan
PDF
Czech puppet theatre - tradition, legend, and reality: or, is contemporary Czech puppet theatre and endangered species? | 347–383
Malíková, Nina
PDF
Documents
Title Document
Backstage and on tour with Yorick's Marionettes | 387–414
Novak, Agnès; Petráň, Dušan
PDF
Stasis and Flux: Czech puppet culture in Columbus, Ohio (Winter/Spring 2013) | 415–428
Brandesky, Joseph E.
PDF
List of puppetry exhibitions by Czech organisers in the Czech Republic and abroad 1989–2015 | 429–459
Pecková Černá, Martina
PDF
Reviews
Title Document
Review of Petr Matásek – the scenographic puppet master | 463–465
Drábek, Pavel
PDF
Review of The Puppet and the Modern | 466–470
Billing, Christian M.
PDF
Review of The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance | 471–476
Drábek, Pavel
PDF
Review of Jan Švankmajer: Dimensions of Dialogue Between Film and Art | 477–480
Billing, Christian M.
PDF
Review of Talking Scenography: Conversations between Jarka Burian and Josef Svoboda | 481–484
Marková, Sylva
PDF
Review of The Routledge Companion to Dramaturgy | 485–489
Daníčková, Eva
PDF
Review of Dramaturgy in the Making: A User's Guide for Theatre Practitioners | 490–492
Daníčková, Eva
PDF
Review of How Theatre Means | 493–498
Drábek, Pavel
PDF
A Great German Pickelhäring and a Beheaded Virgin Saint | 499–502
Drábek, Pavel
PDF
Archive
Title Document
Puppet theatre | 505–513
Zich, Otakar
PDF