Josef Skupa: the birth of a modern artist

Název: Josef Skupa: the birth of a modern artist
Zdrojový dokument: Theatralia. 2015, roč. 18, č. 2, s. 168-230
Rozsah
168-230
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Josef Skupa was a leading avant-garde artist and puppet player with a background in visual arts and scenography. The article documents his life from his early cabaret experiments in Prague and his scenographic designs in Pilsen, through the innovative activities of his theatre company, to his international acclaim (which lasted from the late 1920s to the 1950s). The origin of Skupa's famous puppet double act: Spejbl and Hurvínek is addressed, alongside an account of the development of the puppets as artefacts and as dramatic characters that defined a key era of Czech puppet theatre and established a style known throughout Europe as 'The Skupa School'.
Reference
[1] BIRNBAUMOVÁ, Alžběta and Věra ČERNÁ. 1942. Opuštěná paleta: Sborník malířů, kteří odešli předčasně [Abandoned Planet. Anthology of the Untimely-Passed Painters]. Praha: F. Topič, 1942.

[2] BLECHA, Jaroslav. 2011. The History of Scenographic Influence of Czech Family Marionette Theatre. In Christian M. Billing and Pavel Drabek (eds.). Czech Stage Art and Stage Design. A special issue of Theatralia 14: 1 (Spring 2011): 114–6.

[3] BUSSELL, Jan. 1948. The Value of Skupa's Visit. In The Puppet Master 2 (1948/1949): 88.

[4] CINGER, František. 2008. Tiskoví magnáti Voskovec a Werich. Vest Pocket Revue, Lokální patriot [Press Magnates Voskovec and Werich. Vest Pocket Revue, Local Patriot]. Praha: Akropolis, 2008.

[5] ČERNÝ, František. 2000. Skupovy loutky Spejbl a Hurvínek [Skupa's Puppets of Spejbl and Hurvinek]. In Kapitoly z dějin českého divadla [Chapters From the History of the Czech Theatre]. Praha: Academia, 2000.

[6] ČERVENÝ, Jiří. 1959. Červená sedma [Red Seven]. Praha: Orbis, 1959.

[7] ČESAL, Miroslav. 1962. Hovoříme o skupovské škole [Talks About Skupa's School]. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] 12 (1962): 2: 31.

[8] FIŠER, Marcel. 2003. Josef Čejka – zapomenutý výtvarník a humorista [Josef Čejka – Forgotten Artist and Humorist]. In Marcel Fišer, Jindřich Hůrka and Lenka Sýkorová (eds.). Sborník prací z historie a dějin uměni, Klatovy [Anthology of Papers on]. Klatovy: Galerie Klatovy – občanské sdružení Via artis 2 (2003): 133–55.

[9] GREENOUGH, Sarah, Robert GURBO and Sarah KENNEL. 2005. Andre Kertesz. Princeton: Princeton University Press, 2005.

[10] GRYM, Pavel. 1985. Skupa a Osvobozené divadlo [Skupa and the Liberated Theatre]. Lidová demokracie [People's Democracy]. 29 November 1985.

[11] GRYM, Pavel. 1988. Klauni v dřevácích [Clowns in Clogs]. Praha: Merkur, 1988.

[12] GRYM, Pavel. 1990. Divadlo dřevěných hvězd. Fakta a dokumenty o historii Divadla S+H [Theatre of Wooden Stars. Facts and Documents on the History of the Spejbl and Hurvinek Theatre]. Praha: Merkur, 1990.

[13] HUDSON, Eric. 1947. Professor Skupa's Marionettes. The Puppet Master 1 (1946/1947): 7 (July 1947): 137–40.

[14] JEANNE, Paul. 1929. A Spejbl, Casperl et Polichinelle, 19. V. 1929. Loutkař [The Puppeteer] 16 (1929): 1: 2–3.

[15] JINDRA, Petr (ed.). 2010. Umění českého západu. Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925–1951 [The Art of the Czech West. Association of Western-Czech Artisans in Pilsen 1925–1951]. Praha: Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni, 2010.

[16] JIRÁSKOVÁ, Marie and Pavel JIRÁSEK. 2011. Loutka a moderna [The Puppet and the Modern]. Praha: JAMU, Arbor Vitae, 2011. See also Marie JIRÁSKOVÁ and Pavel JIRÁSEK. The Puppet and the Modern. Transl. by Magdalena and Lawrence Wells. Praha: JAMU/Arbor Vitae, 2014.

[17] JIRÁSKOVÁ, Marie. 2012. Umělci a jejich loutky [Artists and Their Puppets]. In Alice Dubská et al (eds.). Obrazy z dějin českého loutkářství [Chapters From the History of Czech Puppeteering]. Praha: Arbor Vitae, MLK, 2012: 93–123.

[18] MALÍK, Jan. 1933. Kongres hraje i pleše [The Congress Plays and Rejoices]. Loutkař 20 (1933): 1: 2–8.

[19] MALÍK, Jan. 1962. Národní umělec Josef Skupa [The National Artist of Czechoslovakia Josef Skupa]. Praha: SNKLU, 1962.

[20] MALÍK, Jan. 1965. Úsměvy dřevěné Thálie [Smiles of the Wooden Thalia]. Praha: Orbis, 1965.

[21] MALÍKOVÁ, Nina and Pavel VAŠÍČEK. 2000. Plzeňské loutkářství, historie a současnost [Pilsen Puppetry in the Past and Present]. Plzeň: Divadlo Alfa, 2000.

[22] MELLANOVÁ, Míla. 1952. Šedesát let národního umělce Josefa Skupy. Sborník [The Sixtieth Anniversary of the National Artist Josef Skupa]. Praha: Osvěta, 1952.

[23] MIKOTA, Jan. 1963. Skupa a V+W [Skupa and Voskovec + Werich]. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] 13 (1963): 12: 270.

[24] OBRAZCOV, Sergej V. 1955. Moje povolaní [My Profession]. Praha: Orbis, 1955.

[25] PHILLIPS, Sandra S. and Andre KERTESZ. 1983. Marionette Photographs by Andre Kertesz Performing Arts Journal 7 (1983): 3: 115–20. | DOI 10.2307/3245157

[26] PHILPOTT, A. R. 1948. The Bath Ensembly. The Puppet Master 2 (1948/1949): 87.

[27] POLAN, Bohumil. 1925. Ze Spolku výtvarníků plzeňských, Josef Skupa [Josef Skupa, Member of the Association of Pilsen Artists]. Plzeňsko [The Pilsen Region] 7 (1925): 4: 80.

[28] RAIFANDA, Zdeněk. 1957. Skupův Spejbl [Skupa's Spejbl]. Československý loutkař [The Czechoslovak Puppeteer] 7 (1957): 2: 31.

[29] SKUPA, Josef. 1918. Naše loutková scéna [Czech Puppeteering]. Loutkař [The Puppeteer] 3 (1918): 6–7: 70–1.

[30] SKUPA, Josef. 1925. Naše technické zařízení [Machinery of the Czech Puppet Theatres]. Loutkař [The Puppeteer] 11 (1925): 11: 194–7.

[31] SKUPA, Josef. 1941. Josef Skupa – otec Spejbla a Hurvínka. Rozhovor s Josefem Skupou [Josef Skupa – Father of Spejbl and Hurvinek. Interview With Josef Skupa]. Světozor 14 March 1941: 124–5.

[32] ŠTECH, Václav Vilém. 1967. V zamlženém zrcadle. Vzpomínky I. díl [In a Blurred Mirror. Memories,Vol. I]. Praha: Československy spisovatel, 1967.

[33] TRNKA, Jiří. 1967. Vzpomínám na pana profesora [Remembering Professor Skupa]. In Josef Skupa – Loutky a Plzeň. Almanach vzpomínek na činnost národního umělce Josefa Skupy v loutkovém divadle Feriálních osad v Plzni, vydaný u příležitosti odhaleni jeho pamětní desky v Prokopově ulici v Plzni k nedožitým pětasedmdesátinám v lednu 1967 [Josef Skupa – Puppets and Pilsen. Collection of memories of Josef Skupa's activities in the Puppet Theatre of Holiday Resorts in Pilsen, issued on the occasion of unveiling his memorial plaque in the Prokop Street in Pilsen to remember his post-mortem 70th anniversary]. Plzeň: Měst. NV, odbor školství a kultury, 1967.

[34] VAŠÍČEK, Pavel. 2010. Dvě osobnosti – Josef Skupa a Jiří Trnka [Two Personalities – Josef Skupa and Jiří Trnka]. In Petr Jindra (ed.). Uměni českého západu. Sdruženi západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925–1951 [The Art of the Czech West. Association of Western-Czech Artisans in Pilsen 1925–1951]. Praha: Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni, 2010: 207–14.

[35] VESELÝ, Jindřich. 1922. Zprávy a poznámky. Skupičinky – žbrblaninky [News and Notes]. Loutkař [The Puppeteer] 6 (1922): 4–5: 68.

[36] VESELÝ, Jindřich. 1925. Mé osobni vztahy k loutkovému divadlu FO v Plzni [My Personal Relations to the Puppet Theatre of Holiday Villages in Pilsen]. In Franz Wenig (eds.). Plzeňské loutkářství. Almanach vydaný k sjezdu československých loutkařů v Plzni [Puppeteering in Pilsen. Anthology Issued at the Occasion of Czechoslovak Puppeteering Meeting in Pilsen]. Plzeň: Loutkařský odbor Osvětového odboru, 1925.

[37] VESELÝ, Jindřich. 1929a. Z mezinárodního loutkařského sjezdu v Paříži (26.–30. října 1929) [From the International Puppeteer Meeting in Paris (26–30 Oct 1929)]. Loutkař [The Puppeteer] 16 (1929): 4: 95–101.

[38] VESELÝ, Jindřich. 1929b. Od Hurvínka ke Kašpárkovi [From Hurvinek to Kasperle]. Loutkař [The Puppeteer] 17 (1929): 5: 124.

[39] VESELÝ, Jindřich. 1930. Mezinárodni loutkařská výstava v Lutychu a III. Mezinárodni loutkařský kongres [International Puppet Exhibition in Liege and the 3rd International Congress of Puppeteers]. Loutkař [The Puppeteer] 17 (1930): 3: 95–101.

[40] VESELÝ, Jindřich. 1933. Sněmovaní IV. Kongresu Unimy 4. a 5. VII. 1933 v Lublani [4th Congress of the International Puppeteers Union in Ljubljana, 4th‒5th Jul 1933]. Loutkař [The Puppeteer] 20 (1933): 1: 2–9.

[41] VESELÝ, Jindřich. 1934. Rozmanitosti. Autorství Spejbla [Miscellanea. The Authorship of Spejbl]. Loutkař [The Puppeteer] 21 (1934): 2: 34.

[42] VODÁK, Jindřich. 1927. Ubohý Hurvínek [Poor Hurvinek]. České slovo [Czech Word, Prague edition]. 16 December 1927. Reprinted in VODÁK 1946.

[43] VODÁK, Jindřich. 1946. Cestou [On the Way]. Praha: Melantrich, 1946: 355–88.

[44] WENIG, Frank. 1926. Spejblova Zahrádka: Radostná událost [Spejbl's Garden: Happy Event]. Loutkař [The Puppeteer] 13 (1926): 1: 18–20.