A Great German Pickelhäring and a Beheaded Virgin Saint

Název: A Great German Pickelhäring and a Beheaded Virgin Saint
Zdrojový dokument: Theatralia. 2015, roč. 18, č. 2, s. 499-502
Rozsah
499-502
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Havlíčková, Margita; Neuhuber, Christian, ed. Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 260 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 427. ISBN 978-80-210-7526-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.