Žáner novely v centre literárnovedného záujmu

Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 218-220
Rozsah
218-220
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. Editorky Mária Bátorová, Renáta Bojničanová, Eva Faithová. V Bratislave: Univerzita Komenského, 2014. 202 s. ISBN 978-80-223-3714-4.
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Document