Analýza efektivity e-learningové výuky archeologie na ÚAM FF MU v letech 2009–2015

Název: Analýza efektivity e-learningové výuky archeologie na ÚAM FF MU v letech 2009–2015
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. [163]-172
Rozsah
[163]-172
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Příprava většiny kurzů, které byly podkladem pro předkládanou analýzu, byla finančně podpořena projektem OP VK CZ.1.07/2.2.00/28.0230 "Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové a mezinárodní spolupráce". Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Reference
[1] Bek, M. 2015: Dnes učíme děti, ne studenty, Hospodářské noviny 24. 4. 2015, 10–11, rozhovor vedl Václav Dolejší.

[2] Clarke, C. 2004: The politics of storytelling: electronic media in archaeological interpretation and education, World Archaeology 36/2, 275–286. | DOI 10.1080/0043824042000261022

[3] Laurillard, D. 2001: E-university – what have we learned? International Journal of Management Education 1/2, 3–7.

[4] Levy, Y. 2007: Comparing dropouts and persistence in e-learning courses, Computers & Education 48, 185–204. | DOI 10.1016/j.compedu.2004.12.004

[5] Melicharová, A. 2012: Umyj mě, ale nenamoč, Víkend (magazín Hospodářských novin) 14.–15. července 2012, 32–33.

[6] Politis, D. (ed.) 2008: E-learning Methodologies and Computer Applications in Archaeology. New York, 1–18.

[7] Siozos, P. D. – Palaigeorgiou, G. E. 2008: Educational Technologies and the Emergence of E-learning 2.0. In: Politis, D. (ed.), E-learning Methodologies and Computer Applications in Archaeology. New York, 1–18.

[8] Sun, P. C. et al. 2008: What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction, Computers & Education 50, 1183–1202. | DOI 10.1016/j.compedu.2006.11.007

[9] Turney, C. S. M. et al. 2009: Using technology to direct learning in higher education. The way forward? Active learning in higher education 10/1, 71–83.

[10] Valach, M. 2012: Iluze zápisného, MUNI, květen 2012, 6.

[11] Zounek, J. 2009: E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno.