Ruská umelecká kultúra v 20. storočí

Název: Ruská umelecká kultúra v 20. storočí
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 3, s. 56-59
Rozsah
56-59
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kupko, Valerij; Kupková, Ivana. Slovník ruskej umeleckej kultúry 20. storočia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. 296 s. ISBN 978-80-555-1220-4.