Лингвокультурное исследование фразеологизмов с компонентом "зависть" : (на материале русского, английского и словацкого языков)

Název: Лингвокультурное исследование фразеологизмов с компонентом "зависть" : (на материале русского, английского и словацкого языков)
Transliterovaný název
Lingvokul'turnoje issledovanije frazeologizmov s komponentom "zavist'" : (na materiale russkogo, anglijskogo i slovackogo jazykov)
Variantní název:
  • Linguocultural research of phraseological units with the component "envy" (on material of Russian, English and Slovak languages)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 4, s. 18-26
Rozsah
18-26
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Статья посвящена сравнительному анализу русских, английских и словацких фразеологических единиц, характеризующих завистливого человека. Исследование фразеологизмов в сопоставительном аспекте выявило специфику фразеологических единиц русского, английского и словацкого языков, их культурно-национальную коннотацию. Семантическая структура и образная составляющая исследуемых фразеологических единиц рассматриваются в данной статье в тесной связи с экстралингвистическими, социальными и культурными факторами.
The article is devoted to the comparative analysis of phraseological units characterizing envious person in English, Russian and the Slovak languages. The research from the comparative aspect has shown that the units under investigation are frequent in three proverbial systems. Besides, several examples are given from each language. Semantic structure and figurative base of these phraseological units are viewed in close connection with the extralinguistic, social and cultural factors.
Reference
[1] APPERSON, G.: The Wordsworth Dictionary of Proverbs. Wordsworth Editions Ltd. Hertford–London, 2006.

[2] DAL', V. I.: Sbornik poslovic i pogovorok russkogo naroda v 2 t. Moskva, Chudožestvennaja literatura, 1989.

[3] DAL', V. I.: Tolkovyj slovar' živogo velikorusskogo jazyka v 4-ch t. Moskva, Russkij jazyk, 1981.

[4] FRONEK, J. – MOKRÁŇ, P.: Slovensko-anglický frazeologický slovník. Bratislava, Nová práca, 2003.

[5] GESIOD: Raboty i dni. Perevod s drevnegreč. V. V. Veresajeva. Moskva, «Nedra», 1927.

[6] Historický slovník slovenského jazyka. Z–Ž. Dodatky. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. Bratislava: Veda 2008.

[7] CHOKINS, Dž. M.: The Oxford Dictionary of the English Language — Oksfordskij tolkovyj slovar' anglijskogo jazyka. Moskva, OOO «Izdatel'stvo Astrel'», 2004.

[8] JACKENDOFF, R.: Patterns in the Mind: Language and Human Nature. New York, BasicBooks, 1994.

[9] KARASIK, V. I.: Status lica v značenii slova: učeb. posobije. Volgograd, Izd-vo VGPI, 1989.

[10] Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003.

[11] LYZLOV, A. I.: Ob obraze zavistnika v anglijskich i russkich frazeologizmach. In: Acta Rossica Tyrnaviensis. Zborník štúdií Katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Brno, Tribun EU, 2014, s. 67–76.

[12] Slovník slovenského jazyka. V. V–Ž. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava, Vyd. SAV 1965.

[13] Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 3. vyd. Bratislava: Veda 2004.

[14] TELIJA, V. N.: Russkaja frazeologija. Semantičeskij, pragmatičeskij i lingvokul’turnyj aspekty. Moskva, Jazyki russkoj kul'tury, 1996.

[15] The Oxford dictionary of proverbs. Еd. by Jennifer Speakes 5th edition Oxford University Press. NY, 2008.

[16] Tolkovyj slovar' russkogo jazyka v 4-ch t. Pod red. D. N. Ušakova. Reprintnoje izdanije. Moskva, Flinta, 2000.

[17] ZÁTURECKÝ, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Bratislava, Tatran, 2005.