Opera Slavica 2015, roč. 25, č. 4

Obrázek
Název čísla
Jazykovědný sešit
Rok
2015
Rok vydání
2015
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
hidden section Errata [2]
Page Title
Errata [2] Michálek, Zbyněk | pdficon
Články
Page Title
3-17 Семантика ДОРОГИ во фразеологии славянских языков: соотношение сакрального и профанного Archangel'skaja, Alla | pdficon
18-26 Лингвокультурное исследование фразеологизмов с компонентом "зависть" : (на материале русского, английского и словацкого языков) Grigorjanová, Tatjana; Matycina, Marina Stanislavovna | pdficon
27-39 Językowy obraz narodów zawarty we frazeologii cieszyńskiej Kolberová, Urszula | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
40-44 Další svazek kašubské bible - kniha Genesis Bartoň, Josef | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
45-47 Slavistická konference v Ostravě Brandner, Aleš | pdficon
Recenze
Page Title
48-50 [Kapitánová, Jindřiška. Antologie textů ke srovnávací stylistice: komentáře a analýzy] Flídrová, Helena | pdficon
50-52 [Cvetanovski, Goce; Mitrevski, Ljupčo; Taneski, Zvonko. Slovačko-makedonski rečnik = Slovensko-macedónsky slovník] Bashir Géčová, Vladimíra | pdficon
53-55 Nové lexikografické publikace brněnské bulharistiky Borisov, Borislav | pdficon
55-58 [Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: kolektivní monografie] Martinková, Nela | pdficon
58-59 Komparativní pohled na inovační procesy v bulharštině a v češtině Krejčová, Elena | pdficon
hidden section Errata
Page Title
[60] Errata Michálek, Zbyněk | pdficon