Errata [2]

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2015, roč. 25, č. 4,
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Jiný typ článku
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Tato errata se týkají tištěné verze časopisu a recenze uveřejněné na s. 55 na publikaci Krejčí, P. a kol. Výkuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (2015), kde je v tištěné verzi uvedena chybná bibliografická citace recenzovaného díla a rok vydání v úvodu recenze. (V e-verzi jsou údaje v recenzi vpořádku).
Document