Frazeologické jednotky s jinou frazeotvornou bází II. (s klíčovým komponentem konkrétním a z oblasti her, závodů, soutěží)

Název: Frazeologické jednotky s jinou frazeotvornou bází II. (s klíčovým komponentem konkrétním a z oblasti her, závodů, soutěží)
Zdrojový dokument: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, pp. 148-170
Rozsah
148-170
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
srbsky (srp)
bulharsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence