Frazeologické jednotky s jinou frazeotvornou bází II. (s klíčovým komponentem konkrétním a z oblasti her, závodů, soutěží)

Title: Frazeologické jednotky s jinou frazeotvornou bází II. (s klíčovým komponentem konkrétním a z oblasti her, závodů, soutěží)
Author: Krejčí, Pavel
Source document: Krejčí, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, pp. 148-170
Extent
148-170
Type
Chapter
Language
Czech
Serbian (srp)
Bulgarian
Rights access
open access
License: Not specified license