Překlad

Autor: Srba, Ondřej
Zdrojový dokument: Srba, Ondřej. Rasiyan-u qumq-a = Nádobka nektaru : anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století : faksimile rukopisu, transkripce a překlad. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, pp. 48-169
Rozsah
48-169
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
mongolsky
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence
Document