A short reflection on speech-act theory of literary fiction

Název: A short reflection on speech-act theory of literary fiction
Variantní název:
  • Stručná úvaha o řečových aktech v teorii literární fikce
Autor: Koten, Jiří
Přispěvatel
Fonioková, Zuzana (překladatel)
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 7-12
Rozsah
7-12
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Esej sumarizuje přístup k literární fikci, který vyvinuli představitelé teorie řečových aktů (autor fiktivního vyprávění předstírá autentické vypovídání). Autor eseje teorii předstírání domýšlí a navrhuje ilokuční charakter fikčního diskurzu popsat jako nepřímou deklaraci (vyprávění svou ilokuční silou nepřímo deklaruje stav věcí, o kterém vypovídá).
Reference
[1] DOYLE, Arthur Conan, 2013. Skandál v Čechách a jiné případy Sherlocka Holmese / A scandal in Bohemia and other cases of Sherlock Holmes (Praha: Garamond)

[2] AUSTIN, John Langshaw, 2000 [1962]. Jak udělat něco slovy, přel. J. Pechar (Praha: Filosofia)

[3] DOLEŽEL, Lubomír, 2003 [1998]. Heterocosmica. Fikce a možné světy (Praha: Karolinum)

[4] DOLEŽEL, Lubomír, 2008. Fikce a historie v období postmoderny (Praha: Academia)

[5] DOLEŽEL, Lubomír, 2014. Heterocosmica II. Fikční světy posmoderní české prózy (Praha: Karolinum)

[6] GENETTE, Gérard, 1993 [1991]. Fiction and Diction, trans. C. Porter (Ithaca – London: Cornell University Press)

[7] GENETTE, Gérard, 2007 [1991]. Fikce a vyprávění, přel. E. Brechtová (Praha – Brno: ÚČL AV ČR)

[8] KOŤÁTKO, Petr, 2012. "O čem se vypráví", in B. Fořt (eds.): Heterologica (Praha: ÚČL AV ČR), s. 105–126

[9] KOTEN, Jiří, 2012. "Searle's Approach to Fiction: Extending the Concept to Other Media", Organon F 19, vol. XIX, supplementary issue no. 2, s. 173–178

[10] KOTEN, Jiří, 2013. Jak se fikce dělá slovy (Brno: Host)

[11] SEARLE, John Rogers, 1979. Expression and Meaning (Cambridge: Cambridge University Press)

[12] SEARLE, John Rogers, 2007 [1979]. "Logický status fikčního diskursu", přel. J. Línek. Aluze, č. 1, s. 61‒69

[13] SEARLE, John Rogers, 2007 [1969]. Rečové akty, přel. D. Kamhal (Bratislava: Kalligram)

[14] SEARLE, John Rogers, 2012. "Reply to Commentators / Jiri Koten: Searle's Approach to Fiction: Extending the Concept to Other Media", Organon F 19, vol. XIX, supplementary issue no. 2, s. 220–222