Enkele specifiek marktgebonden aspecten van rechtsvertalingen in Slowakije en Tsjechië

Název: Enkele specifiek marktgebonden aspecten van rechtsvertalingen in Slowakije en Tsjechië
Variantní název:
  • Some specific market-related aspects of legal translations in Slovakia and the Czech Republic
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2015, roč. 29, č. 2, s. [131]-140
Rozsah
[131]-140
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The volume of translations of legal texts is growing in line with the current development and trends. The scientific project Transius – From conventions to norms of the translation in the legal discourse focuses on this highly actual field of translation studies in Slovakia. The hypothesis that small and less frequented languages have in the legal translation an important position was confirmed by a research made in the archives of the Ministry of Justice of the Slovak Republic. A similar survey was conducted in the Czech Republic by the Association of interpreters and translators. In our contribution we would like to present the results of the research in Slovakia. The data are compared with the results of the research in the Czech Republic. Then the results are compared in the context of the Slovak and Czech market with legal translations.
Reference
[1] GULDANOVÁ, Z. (2013): Tlmočenie a preklad v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci. Bratislava, [dissertatie].

[2] MATEJKOVÁ, L. (2014): Kvantitatívna analýza slovenského trhu s prekladmi a tlmočením vykonanými prekladatel'mi a tlmočníkmi registrovanými v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. In: Z. Guldanová (ed.): Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. Bratislava, p. 178–189.

[3] ŠTEFKOVÁ, M. (2013a): Aktuálne výzvy výskumu súdneho prekladu v slovenskom kontexte. Prezentácia projektu Transius – Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze. In: Z. Guldanová (ed.): Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II. Bratislava, p. 135–145.

[4] ŠTEFKOVÁ, M. (2013b): Právny text v preklade. Translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov. Bratislava.

[5] MATEJKOVÁ, L., ŠTEFKOVÁ, M. (2014): Ktorý je vel'ký, stredný, či málo rozšírený jazyk právnej komunikácie? Analýza objemu prekladov vyhotovených prekladatel'mi registrovanými v zozname Ministerstva spravodlivosti SR v rokoch 2009–2012. In: Ďuricová A. (ed.): Od textu k prekladu IX. Praha, p. 178–189.

[6] http:datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5 [Online]. [Gecit. 13.5.2015].

[7] http:eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/Legislativa-ostatni_uplna-zneni_vyhlaska-1967-37.html [Online]. [Gecit. 13.5.2015].

[8] http:www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zbierka.sk%2Fsk%2Fpredpisy%2F490-2004-z-z.p-8096.pdf&ei=fhRTVfSyIoHYywPh44HwBQ&usg=AFQjCNHKgBxIYkivA865zAKYZw_ZNivupQ&sig2=j6jg87dTG8JbWne85ACWSA&bvm=bv.93112503,d.bGQ [Online]. [Gecit. 13.5.2015].

[9] http:www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zbierka.sk%2Fsk%2Fpredpisy%2F491-2004-z-z.p-8097.pdf&ei=1VEpVJCVDcTnyQP1_oGYDg&usg=AFQjCNEMYauvR96w7rxHU7ZRA24Wjs46pA&bvm=bv.76247554,d.bGQ [Online]. [Gecit. 13.5.2015].

[10] http:jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regt_vyber_hl1.asp?clear=Y&cball=Y&oddiel=pr [Online]. [Gecit. 13.5.2015].

[11] http:jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regt_vyber_hl1.asp?clear=Y&cball=Y&oddiel=tl [Online]. [Gecit. 13.5.2015].

[12] http:www.jtpunion.org/spip/ [Online]. [Gecit. 13.5.2015].

[13] http:www.zakonypreludi.sk/zz/2004-382 [Online]. [Gecit. 13.5.2015].

[14] http:www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36 [Online]. [Gecit. 13.5.2015].

[15] http:www.fphil.uniba.sk/transius [Online]. [Gecit. 13.5.2015].