De positie van beëdigde tolken en vertalers in Tsjechië en in Nederland en een casusonderzoek naar tolken in een interlandelijke adoptieprocedure

Název: De positie van beëdigde tolken en vertalers in Tsjechië en in Nederland en een casusonderzoek naar tolken in een interlandelijke adoptieprocedure
Variantní název:
  • The position of sworn interpreters and translators in the Czech Republic and in the Netherlands and a case study of interpreting in an intercountry adoption procedure
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2015, roč. 29, č. 2, s. [141]-149
Rozsah
[141]-149
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In this contribution we will pay close attention to the position of sworn translators and interpreters in the Czech Republic and the Netherlands. Among other, we focus on their legal position, i.e. the legislation governing the profession and the associated rights and obligations. Also several professional organizations, which unite and represent sworn translators, will be discussed. Besides outlining the theoretical framework we try to mediate a look at the practice of practicing this profession. This latter, we concretely illustrate on basis of a case study in the area of interpreting / translating in intercountry adoption procedures. Here also some ethical issues and the conduct of a sworn interpreter / translator, are addressed. The purpose of this case study is to analyze what makes the translation / interpreting in an adoption procedure specific and how it works out in practice.
Reference
[1] ČEŇKOVÁ, Ivana en collectief (2001): Teorie a didaktika tlumočení I., Univerzita Karlova Filosofická fakulta Praha.

[2] DLABOVÁ, Amalaine en collectief (2006): Tlumočení a jak na to aneb chcete, aby Vám rozuměli posluchači (a spolu s nimi i tlumočníci)? Praha: JTP: Jednota tlumočníků a překladatelů.

[3] TOMÁŠEK, Michal (2003): Překlad v právní praxi. Linde Praha, a.s., Praha.

[4] Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (ve znění č. 322/2006 Sb.)

[5] Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů

[6] Wet beëdigde tolken en vertalers- 2009

[7] Výnos Besluit beëdigde tolken en vertalers- 2009

[8] Bureau beëdigde tolken en vertalers http://www.bureaubtv.nl/beediging.cfm?section=tolk-vertaler/Geraadpleegd op 15 april 2015.

[9] Bureau beëdigde tolken en vertalers http:www.bureaubtv.nl/tolk-vertaler/index.cfm?section=tolk-vertaler Geraadpleegd op 15 april 2015.

[10] Jednota tlumočníků a překladatelů http:www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=1108 Geraadpleegd op 15 april 2015.

[11] Jednota tlumočníků a překladatelů http:www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=1081

[12] Kinderbescherming https:www.kinderbescherming.nl/wat_doet_de_raad/afstand_screening_adoptie_en_afstammingsvagen/adoptie_van_een_kind_uit_nederland/ Geraadpleegd op 15 april 2015.

[13] Komora soudních tlumočníků České republiky http:www.kstcr.cz/dokumenty/ Geraadpleegd op 15 april 2015.

[14] Staatscourant http:www.bureaubtv.nl/pdf/Besluit%20inschrijving%20Rbtv.pdf Geraadpleegd op 15 april 2015.