Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích

Název: Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích
Variantní název:
  • An unknown fortified manor in Dolní Bojanovice
  • Ein unbekannter befestigter Sitz in Dolní Bojanovice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 241-249
Rozsah
241-249
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při studiu leteckých snímků zaniklých středověkých obcí v okresech Břeclav a Hodonín se podařilo na katastru obce Dolní Bojanovice objevit takové porostové příznaky, které indikují přítomnost drobného opevněného šlechtického sídla v těsné blízkosti zaniklé vesnice Vsisko. Na jaře 2013 jsme se proto rozhodli provést geofyzikální prospekci za účelem ověření tohoto objevu.
In the course of the study of aerial photographs of defunct medieval villages in the Břeclav and Hodonín districts, ground cover signals indicating a small fortified aristocratic manor were detected in the Dolní Bojanovice cadastral zone, in close proximity of the defunct village of Vsisko. As a result, geophysical survey aimed to verify this discovery was carried out on the site in spring 2013.
Note
Práce vznikla za podpory projektu "Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages", reg. č. GF15-34666L.
Die Arbeit ist im Rahmen des Förderprojekts "Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages", Reg. Nr. GF15-34666L entstanden.