Tencer, Tomáš

Varianty jmen:

Tencer, Tomáš (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 5 z celkového počtu 5.

Článek
Dresler, Petr; Milo, Peter; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal; Dejmal, Miroslav. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 269–287.

Článek
Dresler, Petr; Tencer, Tomáš. Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 241–249.

Článek
Dresler, Petr; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 113–132.

Článek
Vágner, Michal; Tencer, Tomáš; Prišťáková, Michaela; Šimík, Jakub; Dresler, Petr. Zaniklá středověká ves "Vsisko" z pohledu metod nedestruktivní prospekce. Studia archaeologica Brunensia. 2018, roč. 23, č. 1, s. 105–122.

Článek
Drnovský, Pavel; Milo, Peter; Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 123–139.