Tencer, Tomáš

Name variants:

Tencer, Tomáš (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Dresler, Petr; Milo, Peter; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal; Dejmal, Miroslav. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 269–287.

Article
Dresler, Petr; Tencer, Tomáš. Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 241–249.

Article
Dresler, Petr; Tencer, Tomáš; Vágner, Michal. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky. Studia archaeologica Brunensia. 2015, vol. 20, iss. 1, pp. 113–132.

Article
Vágner, Michal; Tencer, Tomáš; Prišťáková, Michaela; Šimík, Jakub; Dresler, Petr. Zaniklá středověká ves "Vsisko" z pohledu metod nedestruktivní prospekce. Studia archaeologica Brunensia. 2018, vol. 23, iss. 1, pp. 105–122.

Article
Drnovský, Pavel; Milo, Peter; Tencer, Tomáš. Zaniklá středověká vesnice Habřinka u Hořiněvsi (okres Hradec Králové) : analýza a interpretace povrchových sběrů a geofyzikálního měření. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 123–139.