Effects of intergenerational learning in a small manufacturing company

Název: Effects of intergenerational learning in a small manufacturing company
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 2, s. [117]-130
Rozsah
[117]-130
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
This paper deals with the effects of intergenerational learning and forms part of an empirical study of intergenerational learning in the workplace that was conducted in a small manufacturing company. The main objective of the study is to answer the following question: What are the effects of intergenerational learning in the workplace? In order to investigate the issue as thoroughly as possible, the entire research survey was designed as a case study, applying both qualitative and quantitative data collection methods. Answers to the main research question of this paper were obtained by conducting fourteen individual semi-structured interviews that enabled us to identify the effects of intergenerational learning, ranging from positive to negative.
Reference
[1] Barták, J. (2007). Vzdělávání ve firmě [Education in companies]. Prague: Alfa.

[2] Biggs, S., & Lowenstein, A. (2011). Generational intelligence. A critical approach to age relations. London: Routledge.

[3] European Map of Intergenerational Learning. (2015). What is intergenerational learning? Retrieved from http://www.emil-network.eu/what-is-intergenerational-learning/

[4] Geist, B. (2000). Psychologický slovník [A dictionary of psychology]. Prague: Vodnář.

[5] Hartl, P., & Hartlová, H. (2010). Velký psychologický slovník [A big dictionary of psychology]. Prague: Portál.

[6] Hendl, J. (2012). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace [Qualitative research: The basics of theory, methods and application]. Prague: Portál

[7] Nakonečný, M. (2013). Lexikon psychologie [A lexicon of psychology]. Prague: Vodnář.

[8] Nováčková, E. (2015). Mezigenerační učení v malé výrobní firmě [Intergenerational learning in a small manufacturing company]. (Master's thesis). Brno: Masaryk University. Retrieved from http://is.muni.cz/th/371754/ff_m

[9] Pavlásek, M., & Nosková, J. (Eds.). (2013). Když výzkum, tak kvalitativní: Serpentinami bádání v terénu [On qualitative research and the intricacies of field research]. Brno: Masaryk University.

[10] Pinazo-Hernandis, S. (2011). Intergenerational learning: A way to share time, experiences, and knowledge. A field to develop. Journal of Intergenerational Relationships, 9(1) 115–116. | DOI 10.1080/15350770.2011.544625

[11] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník [A dictionary of pedagogy]. Prague: Portál.

[12] Průcha, J., & Veteška, J. (2014). Andragogický slovník [A dictionary of andragoy]. Prague: Grada.

[13] Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2011). O mezigeneračním učení [On intergenerational learning]. Brno: Masaryk University.

[14] Ropes, D. (2012). Intergenerational learning in organizations. European Journal of Training and Development, 37(8), 713–727. | DOI 10.1108/EJTD-11-2012-0081

[15] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). (2012). Prague: Parliament of the Czech Republic. Retrieved from http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php

[16] Sedláček, M. (2007). Případová studie [Case study]. In R. Švaříček, K. Šeďová et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách [Qualitative research in educational sciences] (pp. 96–111). Prague: Portál.

[17] Spannring, R. (2008). IGLOO: Intergenerational learning in organizations: Summary of the literature report. IGLOO Project. Retrieved from http://www.iglooproject.eu/files/english_sum_report.pdf

[18] Švaříček, R. (2007). Kritéria kvality kvalitativního výzkumu [On criteria of quality in qualitative research]. In R. Švaříček, K. Šeďová et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách [Qualitative research in educational sciences] (pp. 28–50). Prague: Portál.

[19] Vaněk, M. (2004). Orální historie ve výzkumu soudobých dějin [Oral history in the research of contemporary history]. Prague: Institute for Contemporary History, Czech Academy of Sciences.

[20] Vendramin, P. (2009). Age diversity and intergenerational relations at the workplace. Proceedings from 4th Conference Young People & Societies in Europe and around the Mediterranean. Retrieved from http://www.ftu-namur.org/fichiers/Forli-Vendramin.pdf