Literárněteoretická a literárněkritická propedeutika rusínsky nebo rusínská literárněteoretická a literárněkritická propedeutika?

Název: Literárněteoretická a literárněkritická propedeutika rusínsky nebo rusínská literárněteoretická a literárněkritická propedeutika?
Variantní název
The propaedeutics to literary theory and literary criticism in Ruthenian or the Ruthenian propaedeutics to literary theory and literary criticism?
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 1, s. 136-138
Rozsah
136-138
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Antoňák, Andrej. Вступ до теориїі літературы. Высокошкольскый учебник [Úvod do teórie literatúry a literárnej kritiky]. Пряшів [Prešov]: Пряшівска универзіта в Пряшові, Инштітут русиньского языка и културы, 2015. 180 s. ISBN 978-80-555-1291-4.
Rights access
přístupné po uplynutí embarga