Poézia ako modlitba svedomia... : úvaha o zbierke básní Štefana Cifru Čo s takým človekom?

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 1, s. 68-69
Rozsah
68-69
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Cifra, Štefan. Čo s takým človekom? Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2014. 92 s. ISBN 978-80-89727-04-9.
Document