1

Title: Opera Slavica
Rok: 2016
Ročník: 26
Číslo: 1
Název čísla
Literárněvědný sešit
Rok vydání
2016
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Захар Прилепин: "ночи нет" | 5–15
Cvetova, Natal'ja Sergejevna
PDF
Литературная позиция-пост Иосифа Бродского и поэтическая практика русского модернизма | 17–29
Zotov, Sergej Nikolajevič
PDF
Rusko v súčasnej ruskej próze | 31–39
Žemberová, Viera
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Lermontov po dvou stoletích : (konference v Moskvě a Budapešti) | 41–48
Kšicová, Danuše
PDF
Kilka uwag o legendarnym Białowodziu – krainie szczęśliwości "na Syberii, czy za Syberią, albo jeszcze gdzieś indziej" | 49–56
Starzyńska, Aleksandra
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Mezinárodní konference Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego : (Языки и литературы восточных славян в аспекте исторического развития) | 57–59
Dohnal, Josef; Kesner, Jindřich
PDF
Brněnské rusistické kolokvium I | 59–61
Paučová, Lenka
PDF
Bolestná zpráva | 61–62
Kšicová, Danuše
PDF
Recenze
Title Document
Ján Kollár v slavistickom výskume | 63–67
Žemberová, Viera
PDF
Poézia ako modlitba svedomia... : úvaha o zbierke básní Štefana Cifru Čo s takým človekom? | 68–69
Makara, Sergej
PDF
Ukrajinská literatúra súčasnosti v literárnovednej reflexii | 69–72
Žemberová, Viera
PDF
Literatura a jazyk v objetí politiky i politika v objetí jazyka a literatury | 73–76
Špačková, Stanislava
PDF
Fin de siècle v ruské literatuře a kultuře: problém souvislostí | 77–81
Pospíšil, Ivo
PDF