Moc a studenti učitelství – jak funguje toto spojení?

Název: Moc a studenti učitelství – jak funguje toto spojení?
Variantní název
Power and student teachers: how does this combination work?
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2016, roč. 21, č. 3, s. [183]-189
Rozsah
[183]-189
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Vlčková, K., Lojdová, K., Lukas, J., Mareš, J., Šalamounová, Z., Kohoutek, T., Bradová, J., & Ježek, S. Z posluchárny za katedru: mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 stran. ISBN 978-80-210-8096-6.
Reference
[1] French, J. R. P., & Raven, B. (1959). The bases of social power. In D. Cartwright & A. Zander (Eds.), Group dynamics (s. 259–269). New York: Harper & Row.

[2] Kuhl, J. (2000). The volitional basis of personality systems interaction theory: Applications in learning and treatment contexts. International Journal of Educational Research, 33(7–8), 665–703. | DOI 10.1016/S0883-0355(00)00045-8

[3] Lojdová, K. (2015). Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě. Orbis scholae, 9(1), 103–117. | DOI 10.14712/23363177.2015.74

[4] Lojdová, K., & Lukas, J. (2015). Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice. Studia paedagogica, 20(3), 113–130. | DOI 10.5817/SP2015-3-7

[5] Mareš, J. (2016). Zkoumání procesů a struktur ve výukové komunikaci: historie a současnost. Pedagogika, 66(3), 250–289. | DOI 10.14712/23362189.2016.289

[6] Mareš, J., Vlčková, K., Ježek, S., Lojdová, K., Lukas, J., & Šalamounová, Z. (2016, v přípravě). Báze moci: Manuál k nástroji. Brno: Munipress.

[7] Schrodt, P., Witt, P. L, & Turman, P. D. (2007). Reconsidering the measurement of teacher power use in the college classroom. Communication Education, 56(3), 308–323. | DOI 10.1080/03634520701256062

[8] Sinclair, J. M., & Coulthard, R. M. (1975). Towards an analysis of discourse. The English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

[9] Šalamounová, Z., Bradová, J., & Lojdová, K. (2014). Mocenské vztahy mezi začínajícími učiteli a jejich žáky. Pedagogická orientace, 24(3), 375–393. | DOI 10.5817/PedOr2014-3-375

[10] Šeďová, K., Švaříček, R., & Šalamounová, Z. (2012). Komunikace ve školní třídě. Praha: Portál.

[11] Vlčková, K., Mareš, J., & Ježek, S. (2015). Adaptation of Teacher Power Use Scale to Lower Secondary Students and Student Teachers. Pedagogická orientace, 25(6), 798–821. | DOI 10.5817/PedOr2015-6-798

[12] Vlčková, K., Mareš, J., Ježek, S., & Šalamounová Z. (v přípravě). Báze moci používané učitelem ve školní třídě: Česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale. Pedagogika.