The childish Unga Klara : contemporary Swedish children's theatre and its experimental aesthetics

Název: The childish Unga Klara : contemporary Swedish children's theatre and its experimental aesthetics
Zdrojový dokument: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2016, roč. 30, č. 1, s. 51-63
Rozsah
51-63
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The purpose of this article is to briefly describe the artistic development and aesthetic roots of contemporary Swedish professional theatre for children and youth since the 1970s, as presented by the activities and productions of Unga Klara, the experimental theatre stage for children and youth, founded in 1975 in Stockholm. The article is mainly focused on the written work and theatre activities of Suzanne Osten, the founder and long-standing artistic director of Unga Klara. It presents a brief outlook of the cultural context and conditions of the stage's formation and summarizes its development since, especially in regard to its specific creative practices and approach to purposes and the function of children culture, as well to its significance for later development of Swedish professional experimental theatre institutions for children and youth.
Reference
[1] AXELSSON, Malin (2013): 'The Childish Avant-garde. The Aesthetics of Play and Contempt for the Infantile'. In: News from Swedish Theatre: Young Audience 2013, pp. 21–24.

[2] AXELSSON, Malin (2016): 'Den barnsliga teatern – om lekens estetik och föraktet för det barnsliga'. In: Malin Axelsson. http://www.malinaxelsson.se/articles/den-barnsliga-teatern (24. 4. 2016).

[3] ANDERSSON, Mattias (2000): 'K+M+R+L.' In: ANDERSSON, Mattias (et al.). Fem pjäser. Stockholm – Manifest, pp. 183–239.

[4] BACHTIN, Michail Michajlovič (2007): François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha – Argo.

[5] BLACK, Suzanne (2011): 'Medea's Children. A cautionary tale for divorcing parents'. In: The List. http://edinburghfestival.list.co.uk/article/36773-medeas-children (4. 1. 2013).

[6] BÁRÁNY, Ann-Sofie (2008): Babydrama. Göteborg – Kakusa böcker.

[7] BRUNIUS, Niklas (1967): 'Swedish Theatre'. In: BRUNIUS, Niklas (et al.). Swedish Theatre. Stockholm – Sveriges institute, pp. 11–56.

[8] ENGEL, Ann Mari (2013): 'Introduction'. In: News from Swedish Theatre: Young Audience: Young Audience 2013.

[9] HELANDER, Karin (1998): Från sagospel till barntragedi. Pedagogik, förströelse och konst i 1900-talets svenska barnteater. Stockholm – Carlsson bokförlag.

[10] HELANDER, Karin (2000): 'Svensk teater i historiskt perspektiv'. In: BENEDEK, Judit (ed.). Och nu då? Barnteatern inför 2000-talet. Stockholm – Statens kulturråd, pp. 8–57.

[11] HELANDER, Karin (2014): 'Konstnärlig barnteater – en dialog om betydelsen av scenkonst för barn'. In: Barnekulturforskning i Norden – et nordisk tverrfaglig forskningsnettverk. http://bin-norden.org/wp-content/uploads/2014/01/3-konf-Helander-Osten.pdf (22. 2. 2014).

[12] KÖPSEL, Linn (2013): 'Magiska rum. Om scenografins roll iscenkonstverk för barn och unga'. Digitala Vetenskapliga Arkivet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:646132/FULLTEXT01.pdf (1. 3 2014).

[13] KYSELOVÁ, Eva (2011): 'Vlna. A po nej čo?' In: Tvořivá dramatika 63.2, pp. 52.

[14] LIDÉN, Ellinor (2013): 'Rörlighet och rörelser i en barnteater'. In: Linköping University. Linköping University Electronic Press. http://www.ep.liu.se/ecp/095/008/ecp13095008.pdf (20. 5. 2016).

[15] LINDQVIST, Gunilla (1995): 'The Aesthetics of Play: A Didactic Study of Play and Culture in Preschools.' In: ERIC. Institute of Educational Sciences. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED396824.pdf (27. 3. 2014).

[16] LINDQVIST, Gunilla (2000): 'Drama som lek – lekens estetik'. In: HELANDER, Karin (ed.). Barn, teater, drama. Stockholm – Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, pp. 25–38.

[17] LINDVÅG, Anita (1995): Möte med barnteatern. Stockholm : Liber utbildning.

[18] LUNDBERG, Anna (2013): Äckel, jubel, kaos: Förhandling om betydelse i interaktiv barn- och ungdomsteater. Digitala Vetenskapliga Arkivet. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:701644/FULLTEXT01.pdf (24. 5. 2014).

[19] MCGILLIS, Roderick (2012): 'Humour and the body and children's literature'. In: GRENBY, M.O. (et al.). The Cambridge Companion to Children's Literature (5th Ed.). Cambridge – Cambridge University Press, pp. 258–271.

[20] MECOVÁ, Lucie (2011): 'Setkání s Christel Hoffmannovou aneb Seznámení s principy epického divadlo jako cesta k divadlu s dětmi.' In: Tvořivá dramatika 63:2, pp. 17–20.

[21] OSTEN, Suzanne (2002): Mina meningar. Essäer, artiklar, analyser 1969–2002. Södertälje – Gidlunds bokförlag.

[22] OSTEN, Suzanne & LYSANDER, Per (2009): 'Prins Sorgfri'. In: OSTEN, Suzanne (ed.) Nio pjäser på Unga Klara. Stockholm – Themis förlag.

[23] ROSENBERG, Tina (2004): Besvärliga människor. Kommunikation till varje pris – teatersamtal med Suzanne Osten. Stockholm – Atlas.

[24] SPARBY, Monica (1986): Unga Klara. Barnteater som konst. Stockholm – Gidlunds bokförlag.

[25] UNGA KLARA (2016). 'Pjäsarkiv' In: Unga Klara. http://www.ungaklara.se/forestallningar/#pjasarkiv (22. 5. 2016).

[26] SÖRENSON, Margareta. 'Om modernism, bildkonst och dans i barnteatern.' In: HELANDER, Karin (ed.). Barn, teater, drama. Stockholm – Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, pp. 115–128.

[27] ÖSTBERG, Kjell & ANDERSSON, Jenny (2013): Sveriges historia : 1965–2012. Stockholm – Norstedts.