A true, faithful and Christian truce... : the truce agreements between the Hussites and Margrave Albert's party in South Moravia : summary

Autor: Elbel, Petr
Zdrojový dokument: Elbel, Petr. Pravé, věrné a křesťanské příměřie... : dohody o příměří mezi husity a stranou markraběte Albrechta na jižní Moravě. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 148-154
Rozsah
148-154
Typ
Shrnutí
Jazyk
anglicky
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: N/A
Document